چهارمين نشست گفتگوهاي افغانستان و آسياي ميانه در باميان برگزار شد

رييس اجرايي حکومت وحدت ملي مي‌گويد که افغانستان همواره قرباني تروريسم بوده و کشورهاي منطقه با اين که خود را حامي افغانستان در امر مبارزه با تروريسم عنوان مي‌کنند، اما صادق نيستند.
آقاي عبدالله رييس اجرايي ديروز جمعه در چهارمين نشست گفتگوهاي افغانستان و آسياي ميانه در ولايت باميان گفت، برخي از کشورها با دسته‌بندي گروه‌هاي تروريستي به گونه‌يي از آنان حمايت مالي و نظامي مي‌کنند.

داکتر عبدالله: برخي کشورها از تروريستان در افغانستان حمايت مالي و نظامي مي کنند
داکتر عبدالله: برخي کشورها از تروريستان در افغانستان حمايت مالي و نظامي مي کنند

آقاي عبدالله افزود: طالب، داعش،‌ القاعده و ديگر دسته‌هاي تروريستي خوب و بد ندارند و همه دشمن مردم هستند.
با اين که رييس اجرايي از کشور مشخصي براي حمايت از تروريستان نامي نبرد، اما اخيراً گزارش‌هاي مبني بر حمايت روسيه و ايران از طالبان به نشر رسيده است.
به تازه‌گي ينس استولتنبرگ، دبير کل ناتو در بروکسل گفت که گزارشاتي از همکاري روسيه با طالبان به آنان رسيده است، اما تاکنون مدرکي در دست ندارند.
چهارمين نشست گفتگوهاي افغانستان و آسياي ميانه ديروز جمعه از سوي مرکز مطالعات استراتيژيک در باميان به هدف دستيابي به راهبرد عملي در امر مبارزه با تروريسم، هراس‌افگني و جلوگيري از گسترش تروريستان در منطقه، گشايش يافت که در آن نماينده‌گان بيش از ده کشور به شمول امريکا، نمايندة ناتو، مقام‌هاي حکومتي و نهادهاي جامعة مدني اشتراک کرده‌اند و براي دو روز ادامه دارد.

اعضاي جنبش روشنايي: فيصله حکومت مبني بر انحراف مسير پروژه ترکمنستان ظالمانه است
اعضاي جنبش روشنايي: فيصله حکومت مبني بر انحراف مسير پروژه ترکمنستان ظالمانه است

طبق يک خبر ديگر، تعدادي از اعضاي جبنش روشنايي در برابر محل برگزاري نشست ديروز اجتماعي کردند و از فيصله حکومت مبني بر انحراف مسير برق پروژه ترکمنستان که از طريق باميان مي گذشت، اعتراض کردند و آن فيصله و اقدام حکومت را ظالمانه تلقي کردند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید