نگراني از نقض حريم خصوصي کاربران فيسبوک در افغانستان

 

بربنياد آمار رسمي که از سوي اداره فيسبوک به نشر رسيده است، دولت افغانستان پنج‌بار در مورد اطلاعات کاربران اين شبکه در خواست رسمي نموده است. اين خبر نگراني‌ حاميان آزادي بيان  را بر انگيخته که اين تلاش‌ها براي نقض حريم خصوصي کاربران صورت نگرفته باشد.

درگزارشي که از سوي اداره فيسبوک به نشر رسيده، آمده است که از سال 2014 تا شش ماه نخست سال 2018 پنج‌بار در خواست رسمي از سوي دولت افغانستان به اداره فيسبوک داده شده است، تا به اطلاعات کاربران دست يابد.

در اين گزارش آمده است که اين درخواست معلومات در باره 9 کاربر شبکه اجتماعي فيسبوک صورت گرفته است.

فيسبوک گفته است “هر درخواستي که ما دريافت مي‌کنيم،‌ به دقت مورد بررسي قرار مي‌دهيم تا به اندازه‌ کافي قانوني شود و ممکن است درخواست‌هاي که بيش از حد گسترده و مبهم باشد را علني اعلام کنيم.”

اين درحالي است که حکومت افغانستان آزادي بيان را از مهم‌ترين دستاوردهاي افغانستان درشانزده سال گذشته مي داند و بارها اعلام کرده که اين دستاورد را حفظ مي‌کند.

در گزارش فيسبوک گفته شده است که دولت ايران که داراي نظام بسته است تنها يک‌بار براي گرفتن معلومات در باره کاربران فيسبوک در خواست رسمي داده است.

نهاد ني؛ حمايت کننده رسانه‌هاي ازاد افغانستان در پيوند به اين گزارش فيسبوک واکنش نشان داده  و گفته  است: “اميدوار است که درخواست دولت افغانستان براي دريافت اطلاعات کاربران از اداره‌ي فيس‌بوک جنبه‌ي استخباراتي نداشته باشد. دولت افغانستان بايد اطمينان دهد که اين درخواست نقض حريم خصوصي کاربران فيس‌بوک در افغانستان نبوده است.”

از ميان شبکه‌هاي اجتماعي، در افغانستان فيسبوک پرطرف‌دار بوده و کابران آن درحال گسترش است.

بيشتر نخبه‌گان افغانستان حساب فيسبوکي دارند. نظريات و تحليل‌هاي شان را پيرامون اوضاع اجتماعي و سياسي افغانستان نشر مي‌کنند و گاه انتقادهاي تندي را به کارکردهاي دولت نيز مطرح مي‌کنند.

دولت افغانستان تاکنون در مورد گزارش فيسبوک واکنش نشان نداده است. اين دولت تاکنون تلاش نکرده است که در مورد استفاده شبکه‌هاي اجتماعي محدوديت وضع کند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید