گوترش: جهان را نارنجي کنيد

 

دبير کل سازمان ملل متحد اعلام کرد که امسال جنبش جهاني ملل متحد به منظور اتحاد براي امحاي خشونت عليه زنان و دختران از موضوع «جهان را نارنجي کنيد» دفاع مي‌کند.

آنتونيو گوترش روز يکشنبه (4قوس) در پيامي به مناسبت روز جهاني امحاي خشونت عليه زنان اعلام کرد: امسال جنبش جهاني ملل متحد به منظور اتحاد براي امحاي خشونت عليه زنان و دختران، حمايت براي بازماندگان را مورد تاکيد قرار مي‌دهد و از موضوع «جهان را نارنجي کنيد» دفاع مي‌کند که از نارنجي به عنوان رنگ اتحاد و هشتگ HearMeToo (به من گوش دهيد) حمايت مي‌کند.

وي افزود: اين هشتگ براي ارسال پيام روشن «خشونت عليه زنان و دختران بايد اکنون خاتمه يابد و همه ما نقشي براي ايفا کردن آن داريم» طراحي شده است.

گوترش اضافه کرد: “اين برنامه 500 ميليون يورويي، بازمانده‌گان خشونت عليه زنان و مدافعان حقوق زنان را توانمند خواهد کرد تا عاملان تغيير در خانه‌ها، جوامع و کشور‌هاي خود باشند و اگرچه اين سرمايه‌گذاري نخستين، مهم است، ولي در مقايسه با نياز‌ها کمک اندکي است.”

او، افزود: “بايد به آن به عنوان سرمايه‌گذاري ابتدايي براي نهضت جهاني نگريست. چون تا زماني که نيمي از جمعيت جهان يعني زنان و دختران نمي‌توانند زنده‌گي بدون ترس، خشونت و ناامني روزانه را تجربه کنند، به حق نمي‌توان گفت: ما در جهاني منصفانه و برابر زنده‌گي مي‌کنيم.”

در بخشي ديگر از پيام دبير کل سازمان ملل متحد آمده است: خشونت عليه زنان و دختران در جهان فراگير است. بي‌حرمتي اخلاقي نسبت به تمامي زنان و دختران نشان از بي‌شرمي بر تمامي جوامع و مانع اصلي در برابر توسعه فراگير، برابر و پايدار است.

او، خشونت عليه زنان و دختران را مساله حقوق بشر بنيادي دانست و افزود: در بطن خشونت عليه زنان و دختران، کمبود شديد احترام نمودار است يا به عبارتي ناکامي مردان در به رسميت شناختن برابري ذاتي و منزلت زنان پديدار مي‌گردد.

گوترش به گونه‌هاي مختلف خشونت اشاره کرد و گفت: خشونت خانگي، قاچاق زنان، خشونت جنسي، خشونت در زمان مخاصمات، ازدواج کودکان و نسل‌کشي زنان، اثرات گسترده بر خانواده‌ها و جوامع دارد و خشونت عليه زنان به صورت مستقيم با مسائل گسترده‌تر قدرت و کنترل جوامع ما گره خورده است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید