اخطار به قايق هاي آواره‌گان

راستگرايان افراطي اروپايي مي خواهند قايق هاي آوارگان در مديترانه را متوقف کنند. در فاصله دور از ساحل ايتاليا اتفاق عجيبي در حال رخ دادن است. درکنار سازمان هاي امدادگر خصوصي که آواره‌گان را از غرق شدن نجات مي دهند، راست گرايان افراطي اروپايي نيز به اين جا آمده اند. اين گروه مي خواهد از ادامه سفر آواره‌گان جلوگيري کرده و آن ها را دوباره به ليبيا بازگرداند.
گفته مي شود که کشتي گروه موسوم به «از اروپا دفاع کنيد» در حال حاضر عازم جزيره سيسلي است و قرار است که در عرض چند هفته به آب هاي بين المللي در برابر ساحل ليبيا برسد.
دانيل فيس، يکي از سران «جنبش هويت گرايان» در آلمان مي گويد، ما مي خواهيم در صورت لزوم به نجات آواره‌گان از خطر غرق شدن کمک کنيم. گفتني است که اين جنبش در آلمان به خاطر ايديولوژي مردم گرايانه توسط سازمان استخبارات داخلي اين کشور تحت نظر گرفته شده است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید