200 هزار آواره سوريايي از آلمان بازگشت داده خواهد شد

گرد مولر، وزير امور همکاري و توسعه آلمان فدرال مي گويد که در پي توافق بر سر آتش بس در سوريه، امکان بازگشت 200 هزار آواره سوريايي به کشورشان وجود دارد.
اين سياستمدار حزب سوسيال مسيحي بايرن در مصاحبه با يک فرستنده راديويي آلماني گفت، در پي توافق بر سر آتش بس که در حاشيه نشست جي 20 در هامبورگ به آن دست يافته شد، مي توان به پايان جنگ در سوريه و بر سر اين کشور اميدوار بود.
مولر در ادامه اين مصاحبه گفت: «من فکر مي کنم که ما بتوانيم از طريق يک برنامه خاص، دست کم 200 آواره سوريايي را از آلمان به کشورشان بازگردانيم». او خواهان طرح يک برنامه بازسازي شد که در آن نفع سوريه و کشورهاي ديگر منطقه باشد.
شش سال است که جنگ داخلي در سوريه ميان طرفداران حکومت و شورشيان جريان دارد. اين منازعه باعث آواره شدن شمار قابل توجهي از مردم سوريه شده است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید