پوليس تهران حمله کننده بر يک روحاني را از پا در آورد

پوليس تهران يک شخصي را که بر يک ملا و افراد ديگر در ميتروي شهروندان با کارد حمله کرد با ضرب گلوله از پا در آورد.
معاون رييس منطقه شهر ري در جنوب تهران هادي تمحيدي اظهار داشت که يک شخص ناشناس بعد از يک پرخاش، يک ملا را مورد حمله قرار داده و يک نفر ديگر را هم زخمي ساخت.
نظر به گزارش‌ها، حمله کننده بر افراد ديگري که به کمک اين ملا پرداختند نيز يورش برد.
تمحيدي افزود، پوليس اين حمله کننده را با ضرب گلوله زخمي ساخت که ديرتر او در نتيجه اين جراحت جان داد.
و به گفته مقامات ميتروي تهران، سير قطارهاي زير زميني در شهر ري به حالت عادي برگشته است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید