نتایج یک تحقیق: 61 درصد شهروندان افغانستان نسبت به آينده خوش بين نيستند

 

نظرسنجي سالانه بنياد آسيا نشان مي‌دهد که در سال جاري دست‌کم 61 درصد از شهروندان افغانستان به آينده کشورشان خوش‌بين نيستند و گفته‌اند که کشورشان در مسير نادرستي به پيش مي‌رود.

بنياد آسيا با راه‌اندازي يک نظرسنجي جديد، با بيش از 15 هزار تن از شهروندان افغانستان در مورد امنيت، رشد اقتصادي و اشتغال، توسعه، حکومتداري، مشارکت سياسي، دسترسي به اطلاعات، مهاجرت و مسايل مربوط به زنان گفت‌وگو کرده است.

اين نظرسنجي نشان مي‌دهد که 61 درصد شهروندان گفته‌اند که کشورشان در مسير نادرست در حرکت است. ناامني، بيکاري، اقتصاد بد، افزايش قيمت‌ها از دلايلي هستند که اکثر شهروندان فکرمي‌کنند اين مسايل سبب شده است که افغانستان به مسير بحران به پيش برود.

براساس اين نظرسنجي، همدردي شهروندان افغانستان با گروه‌هاي مخالف مسلح دولت روبه کاهش است، طوري که 82 درصد از گفت‌وگو کننده‌گان گفته‌اند که هيچ همدردي با طالبان ندارند.

اين نظرسنجي نشان مي‌دهد که 79 درصد از گفت‌وگوکننده‌گان در مناطق شمال غرب افغانستان، طالبان را منحيث بزرگ‌ترين تهديد براي امنيت‌شان عنوان کرده‌اند، در حالي که 57 درصد از شهروندان در شرق افغانستان، گروه داعش را تهديد بزرگ براي امنيت‌شان مي‌دانند.

يافته‌هاي اين نظرسنجي نشان مي‌دهد که ترس در اعمال آزادي هاي مدني ميان شهروندان از 52 درصد در سال 2017 به 62 درصد در 2018 افزايش يافته است.

هم‌چنان، 73 درصد از گفت‌وگوکننده‌گان گفته‌اند که از شرکت در راه‌پيمايي‌هاي صلح آميز هراس دارند. اين رقم در سال 2006 ميلادي تنها 13 درصد بود.

يافته‌هاي اين سروي نشان مي‌دهند که اعتماد شهروندان افغانستان به دموکراسي، انتخابات، نهادهاي دولتي و خدمات افزايش يافته است، اما هراس از ناامني‌ها و بدتر شدن اقتصاد، همراه با تأخير در انتخابات پارلماني، بر ديدگاه آنان در مورد آينده تأثير گذاشته است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید