پاکستان 1000 پاسگاه در امتداد مرز افغانستان احداث کرده است

پاکستان مي گويد که ناچار است حصار سرحدي را در امتداد مرز با افغانستان ايجاد کند و يکي از دلايل چنين اقدام، عدم همکاري حکومت افغانستان است.
مقامات پاکستاني گفته اند که آنان به صورت يکجانبه دست به چنين اقدام مي زنند تا به گفتة آنان “امنيت منطقه” را تأمين کنند و در عين حال نظارت بر ميليون ها مهاجر افغان را که در پاکستان به سر مي برند، افزايش مي دهند.
جنرال آصف غفور، سخنگوي اردوي پاکستان، در جريان اين هفته به خبرنگاران گفت که نظاميان آن کشور بيش از 200 هزار نيرو را در امتداد مرز با افغانستان جا به جا کرده و حدود 1000 پاسگاه امنيتي را نيز احداث کرده است. اين مقام نظامي پاکستان همچنين ادعا کرد که حکومت افغانستان فقط 200 پاسگاه امنيتي در امتداد سرحد دو کشور دارد.
اين سخنگوي نظامي پاکستان همچنين ادعا مي کند که تهديد دهشت افگني هنوز هم در امتداد سرحد افغانستان وجود دارد و اسلام آباد تا حال قادر نشده است تا به صورت مناسب ميکانيزم همآهنگي را با افغانستان ايجاد کند. روي همين دليل، به گفتة آقاي غفور، اسلام آباد چارة جز احداث پاسگاه هاي امنيتي به صورت يکجانبه در امتداد سرحد با افغانستان نداشت.
ظاهراً حکومت افغانستان مخالف حصار گيري در امتداد سرحد با پاکستان است، زيرا دو کشور هنوز هم مناقشه مرزي دارند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید