رياست جمهوري بورد مشورتي صلح و تيم‌ مذاکره کننده حکومت با طالبان را ايجاد کرد

 

دفتر شوراي امنيت ملي افغانستان گفته است که حکومت بورد مشورتي صلح و تيم مذاکره کننده با گروه طالبان را ايجاد کرد.

در حالي که محمد اشرف غني چند روز پيش در ديدار با شماري از جوانان گفته بود که بورد مشورتي صلح، موازي با شوراي صلح نيست، زيرا هدف اين بورد به وجود آوردن يک آدرس مشخص براي مذاکرات بين الافغاني است.

آقاي غني در آن زمان هم‌چنان گفته بود که بحث‌هاي مشورتي صلح تنها به خاطر آماده‌گي براي مذاکرات صلح بين الافغاني است، زيرا مشورت يک اصل مهم در فرهنگ ما است و در هر کار بزرگ ملي مشورت مي‌کنيم.

در خبرنامه‌يي که روز سه‌شنبه(20قوس) ازسوي دفتر مطبوعاتي شوراي امنيت ملي به نشر رسيده، آمده است که  بورد مشورتي پروسه صلح و تيم مذاکره کننده دولت، به منظور به وجود آوردن تفاهم ملي براي تأمين صلح پايدار، از طريق مشوره‌ها و بحث با نخبه‌گان و بزرگان جهادي، سياسي، اجتماعي و اقشار مختلف جامعه ايجاد مي‌گردد.

بر اساس فرمان ارگ رياست جمهوري، رييس جمهورغني در رأس اين بورد قرار دارد و مسووليت دارد، تا مشوره‌هاي سازنده در عرصه‌ي صلح ارايه کند و هم‌چنان پيشنهادات کميته‌هاي کاري پروسه صلح را مورد بررسي قرار دهد.

در خبرنامه‌ شوراي امنيت هم‌چنان آمده است که رييس جمهور، به عنوان رييس اين بورد مکلف است آجندا و چارچوب مؤثر مذاکرات را به تيم مذاکره کننده ارايه کند و افزون بر آن، از تحقق روند مذاکرات صلح نيز به گونه جدي نيز نظارت نمايد.

در فرمان رياست جمهوري آمده است: «در جلسات بورد عالي، رهبري حکومت وحدت ملي، رييسان مجلسين شوراي ملي، رييس دادگاه عالي، مشاور امنيت ملي، رييس عمومي دفترمقام عالي رياست جمهوري، رييس دادستاني کل، رييس عمومي امنيت ملي، وزير دولت در امور پارلماني و رييس عمومي اداره مستقل ارگان‌هاي محلي، رييس شوراي علماي افغانستان و رييس دبيرخانه شوراي عالي صلح اشتراک مي نمايند.»

رييس جمهور و هردو معاون او، رييس اجرايي و هردو معاون او، رييس پارلمان، رييس مجلس سنا، رييس دادگاه عالي، مشاور امنيت ملي، رييس دفتر رييس جمهور، دادستان کل وزير دولت در امور پارلماني، رييس عمومي امنيت ملي، رييس شوراي عالي و رييس دبيرخانه شوراي صلح از جمله اعضاي دولتي اين بورد است.

براساس اين فرمان، حامد کرزي رييس جمهور پيشين، حضرت صبغت الله مجددي، عبد‌رب‌الرسول سياف، گلبدين حکمتيار، محمد يونس قانوني، سيد حامد گيلاني، محمد کريم خليلي، صلاح الدين رباني، سيد منصور نادري، آصف محسني، عبدالهادي ارغنديوال، حاجي دين محمد، عطامحمد نور، آمنه افضلي، صديقه بلخي، محمداسماعيل خان و امرالله صالح از جمله اعضاي غير دولتي اين بورد هستند.

در فرمان آمده است که وزير دولت در امور پارلماني مسووليت دارد، تا جلسات بورد مشورتي صلح را داير نمايد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید