انگور با کيفيت هرات محروم از بازار خارجي

هرات بيش از 38 نوع انگور را در خود پرورش مي‌دهد که هر کدام از کيفيت خاصي برخوردار است، اما تا هنوز زمينه صادرات خارجي اين محصول به خارج از کشور مهيا نشده است.

بشيراحمد رسولي مسؤول اداره زراعت و مالداري ولايت هرات گفت: زراعت هرات در حال گسترش است و سال به سال پيشرفت کرده و به سمت صنعتي شدن مي‌رود.

به گفتة وي، توليدات باغداري به خصوص در بخش انگور نسبت به سال گذشته حدود 20 درصد افزايش يافته است به طوري که توليدات انگور در سال جاري 110 تا 115 هزار تن پيشبيني شده است.

رسولي بيان داشت که در سال گذشته 8000 هکتار زمين زير کشت انگور بود اما در حال حاضر 8950 هکتار زمين زراعتي تحت کشت اين محصول در ولسوالي‌هاي مختلف هرات قرار دارد.

گفته مي‌شود که هرات با داشتن آب و هواي مناسب براي کشت ، زراعت و باغداري مناسب بوده و زراعت اين ولايت رو به صنعتي شدن است.

آقاي رسولي خاطرنشان ساخت که توليدات انگور هرات به تمامي ولايت هاي افغانستان صادرات دارد اما انگور تازه، صادرات خارجي ندارد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید