رهايي پنج متهم، تنش ميان مجلس نماينده‌گان و مجلس سنا را سبب شد

سروصداهاي ايجاد شده تنش ميان دو مجلس شوراي ملي را سبب شد.
پس از اين‌که ادعا شد فضل‌هادي مسلم‌يار، رييس مجلس سنا از پنج مظنوني که گفته شد بالاي مجلس نماينده‌گان تصميم حمله را داشتند حمايت کرده، اکنون اين موضوع به تنشي ميان دو مجلس تبديل گرديده‌است.
اخيراً ميرداد نجرابي، رييس کميسيون امنيت داخلي مجلس نماينده‌گان از قول حضرت علي، يک تن از نماينده‌گان ديگر گفت که فضل‌هادي مسلم‌يار رييس مجلس سنا از افرادي که گمان مي‌رفت بالاي پارلمان حمله کنند، حمايت کرده‌است.
دو هفته پيش موضوع بازداشت پنج فرد مشکوک که مي‌خواستند وارد پارلمان شوند در مجلس نماينده‌گان مطرح شد و سپس عبدالرووف ابراهيمي، رييس اين مجلس گفت که رياست عمومي امنيت ملي اين افراد را تسليم گرفته و پس از تحقيقات، گزارش آن را به پارلمان خواهد داد.
در همين پيوند حضرت علي، کسي که بخشي از اين مسأله به او بر مي‌گردد ديروز گفت او طي سفري در دبي بوده که سکرتراش برايش زنگ زده و از موجوديت چنين افرادي خبر داده اما سپس به کابل به تماس شده و پس از آن که اين پنج نفر از سه توقفگاه گذشتند، گرفتار گرديدند.
او گفت که رييس مجلس سنا واسطة اين افراد بوده و آنان را بعداً آزاد کرده که اين عضو مجلس در اين مورد با ميرداد نجرابي هم صحبت کرده و بايد اين افراد مشکوک که ادعا داشتند پيش نمايندة ننگرهار آمده اند، دوباره خواسته شده مورد تحقيق قرار گيرند که پيش کدام وکيل ننگرهار آمده بودند.
به نظر مي‌رسد اين افراد مشکوک از نام حضرت علي استفاده کرده و مي‌خواستند تا از آدرس وي وارد مجلس نماينده‌گان شوند.
آقاي حضرت علي يادآور گرديد، من خودم شک دارم که آنان چرا آزاد شده اند و با رييس مجلس سنا مشکل ندارم، اما حقم بود که بگويم و صد درصد مي‌گويم مشکلي بود و مشکلي است.
در همين رابطه عبدالرؤوف ابراهيمي، رييس مجلس نماينده‌گان گفت، پنج‌تن از افراد مشکوک در ساحة شوراي ملي به هر نيتي که آمده بودند، از طرف رياست امنيت شوراي ملي بازداشت و به رياست عمومي امنيت ملي به خاطر تحقيق سپرده شدند، اما به جايي که امنيت ملي گزارش نهايي خود را در پيوند به اين پنج مشکوک به هردو اتاق بدهد، رهاي‌شان کرده‌است.
او گفت که اين مسأله قطعاً براي مجلس قابل قبول نيست و بايد رييس امنيت ملي دعوت شده در رابطه به اين موضوع توضيحات ارايه کند.
اين در حاليست که روز گذشته فضل‌هادي مسلم‌يار در نشست سنا اظهارات ميرداد نجرابي را غير مسؤولانه عنوان کرده گفت که برادر آقاي نجرابي هنوز به اتهام اختطاف در زندان است و بايد اين اظهارات بي‌بنيادش بررسي گردد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید