سرمقاله: مسؤولیت وزارت داخله تأمین امنیت باشنده گان کشور است!

در هفته گذشته در دو نهاد امنیتی کشور یعنی وزارت داخله و دفاع سرپرستان جدید معرفی شدند.

اسدالله خالد و امرالله صالح دو چهره ضد پاکستان و طالبان در رأس این دو نهاد توظیف شدند.

برخی آگاهان این تصمیم حکومت را در واکنش به رد مذاکره از سوی طالبان با نماینده گان حکومت که به منظور تأمین صلح در افغانستان در ابوظبی به سر می بردند، تلقی کرده اند.

آقای صالح در روز معرفی اش در وزارت داخله گفت که در برابر دشمنان مردم افغانستان بی رحم خواهد بود.

این اظهارات سرپرست وزارت داخله در حالی صورت می گیرد که گراف جنایات و فعالیت گروه های جنایی در تمام کشور به ویژه کابل مرکز افغانستان در حال گسترش است.

آدم ربایی و سرقت های مسلحانه در روز روشن همه مردم را نگران ساخته است و در هیچ نقطه کابل امنیت وجود ندارد.

در جاده های عمومی و کوچه و پس کوچه های شهر کابل در شب و روز، دزدان اموال مردم را تاراج می کنند و کسانی که در برابر شان مقاومت کنند زخمی و کشته می شوند.

چندی پیش گزارش شد که در هر هفته حدود چهل وسیله نقلیه دزدی می شود و گاهی راننده گان بیچاره هم به قتل می رسند.

نگرانی مردم از فعالیت گروه های جنایی و باندهای مافیایی کم‌تر از فعالیت هراس افگنان نیست و بیشتر سرمایه داران به همین دلیل کشور را ترک کرده اند و سرمایه های شان را به بیرون از افغانستان انتقال داده اند.

اکنون که سرپرست جدید وزارت داخله به کارش آغاز کرده است کوشش کند به این مهم بپردازد و فعالیت گروه های مافیایی و جنایتکار را مهار کند.

اساسن کار وزیر داخله مبارزه با هراس افگنان نیست، زیرا مبارزه برضد گروه های تروریستی، مسوولیت وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی می باشد.

اگر رهبری جدید وزارت داخله بتواند گراف فعالیت های این باندهای جنایتکار را چند فیصد کاهش بدهد و آرامش را به باشنده گان کابل و دیگر ولایت ها، برگرداند، بزرگ‌ترین موفقیت و کامیابی نصیب شان خواهد شد.

باتوجه به این گفته ها ما از رهبری وزارت داخله تقاضا داریم که مبارزه برضد گروه های جنایی را در اولویت کاری شان قرار دهند و انرژی شان را صرف مبارزه با هراس افگنان که بیشتر مسوولیت دو نهاد محترم دیگر است نکنند.

هرگاه امنیت باشنده گان شهرها تأمین شود، هراس افگنان هم نخواهند توانست تا با جرأت و بدون ترس و هراس، وارد مراکز شهرها شوند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید