سرمقاله: پوز طالبان را باید به خاک مالید!

طالبان گروهی نیست که با تساهل و مدارا در رابطه به مسأله جنگ و صلح افغانستان رفتار و گفت‌وگو کنند. این گروه از یک سو به شدت زیرسلطۀ بیگانه‌گان از جمله استخبارات پاکستان قرار دارد و از جانبی هم اکنون احساس می کنند که جنگ در افغانستان به سود آنان تمام خواهد شد.
دلیل این کار تغییر در برنامه کاری امریکائیان در رابطه به گفت‌وگوهای صلح با طالبان است که به یک باره گی حس برتری در میدان های جنگ را در اذهان آن گروه جا داده است و از این رو نمی خواهند با نماینده گان دولت افغانستان بحث و گفت‌وگو کنند.
چنانچه اکنون دیده می شود قرار است تازه ترین دور گفت‌وگوهای صلح میان امریکا و طالبان این بار در کشور عربستان سعودی برگزار شود. نماینده گان طالبان به رسانه‌ها گفته‌اند که در این دور نیز با نماینده گان دولت افغانستان گفت‌وگو نخواهند کرد بلکه با امریکا پیرامون مسایلی که در نشست امارات توافق نکرده اند بحث هایی خواهند کرد.
با اندوه فراوان که در این مرحله همان ضرب‌المثل معروف صادق است که گفته اند «خود کرده را نی درد است و نی درمان». ما در سال‌های گذشته دیدیم که چگونه امریکا و حکومت افغانستان در برابر طالبان راه مدارا را در پیش گرفتند. این مدارا و تساهل سبب شد تا طالبان هم تشجیع شوند و هم در میدان جنگ برتری هایی را به دست آورند. حکومت افغانستان در این میانه خود مقصر است زیرا در طول چند سال اخیر نگذاشت تا نیرو های دفاعی و امنیتی کشور با قاطعیت در برابر طالبان برخورد کنند و آنان را در سنگرهای‌شان سرکوب نمایند.
ما شاهد دو بار دست به دست شدن شهر کندز به دست طالبان بودیم ولی در هر دو بار زعامت کشور به بهانه‌ها و ترفندهای گوناگون نگذاشت که نیروهای دفاعی کشور با عملیات قاطع بساط طالبان را از شهر و اطراف آن برچیند.
اکنون که طالبان باور مند شده اند که در راستای مبارزه با حکومت به برتری هایی دست یافته اند و از این رو بهانه گیری می کنند و حاضر به گفت‌وگو با نماینده گان دولت نیستند.
از جانب هم در این میانه پای پاکستانی‌ها و استخبارات نظامی آنان نیز دخیل است و آنان همچنان حالا باور مند شده اند که نتایح حمایت‌های شان از این گروه اثر گذار بوده و طالبان که عاشق سلطه بر کشور ما هستند، مایل اند دوباره به قدرت برگردند.
به باور ما راه حل همان است که دولت همه نیرو های خود را در راه قلع و قمع دشمنان این سرزمین که تروریست‌های طالب می باشند بسیج کند و با اقدامات سازنده و قاطعانه، پوزۀ آنان را به خاک بمالد.
از جانبی هم پاکستانی ها با آن که به دولت افغانستان وعده داده اند که طالبان را برای گفت‌وگو با نماینده گان حکومت کنونی آماده می کنند، تا هنوز چنین کاری را انجام نداده اند و این گویای این واقعیت تلخ است که باید بسیار به گفت‌وگوهای صلح با طالبان امیدوار نبود و از همین اکنون باید این گروه تروریستی در سراسر کشور سرکوب و نابود گردد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید