سرمقاله: در بیل ماست مایه نمی شود!

آن‌گونه که انتظار می رفت کمیسیون مستقل انتخابات زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، شورا های ولایتی، شورای ولسوالی ها و انتخابات پارلمانی ولایت غزنی را که قرار اعلان قبلی باید در پایان ماه حمل برگزار شود، به مدت سه ماه دیگر به تعویق افگند.
این کار به ظاهر قضیه به منظور اخذ آماده گی های لازم برای تحقق انتخابات‌های یاد شده صورت گرفته است ولی معلوم است که اهداف این کمیسیون چیز های دیگری است.
در مخالفت به این کار، شماری از احزاب سیاسی در برابر این اقدام کمیسیون انتخابات اعتراض کرده و آن را مردود شمردند. این احزاب باور دارند که کمیسیون اصلن توانایی برگزاری انتخابات پیش‌رو را ندارد و از این رو به گفته مردم” در بیل ماست مایه می کند”
احزاب سیاسی موجود در کشور باور مند هستند که به تعویق افتادن برگزاری انتخابات کار درستی نیست این کمیسیون ظرفیت و توانایی انتخابات آتی را ندارد.
باور بر این است که کمیشنران شاغل در این کمیسیون ها لیاقت و شایسته گی این کار را ندارند و تجربه انتخابات پارلمانی در کشسور نشان داد که باید اصلاحات جدی کادری در رهبری این کمیسیون به وجود آید.
از این منظر است که باید به موارد زیر یک بار اشاراتی داشت.
کمیسیون با ظرفیت کاری موجود نتوانست انتخابات پارلمانی را در روز معین بدون کدام مشکل برگزار کند. جای کج بحثی هم نیست، زیرا انتخابات برگزار شده پارلمانی در کشور بد ترین انتخاباتی بود که در سال‌های اخیر در کشور تدویر یافت و مردم در سراسر کشور از آن اظهار نارضایتی کرده اند.
همین ناکارآمدی های کمیسیون بود که انتخابات به روز دیگر نیز تداوم یافت و با آن هم جعل و تقلب در انتخابات اعتبار و وجاهت کمیسیون انتخابات را به خاک برابر کرد.
حالا ما همراه با احزاب سیاسی موجود در افغانستان باور مندیم که کمیسیون برگزاری انتخابات با این وضعیت موجود و بیکاره گی ای که دارد، نمی تواند این همه انتخابات را در کشور عملی سازد.
قرار است در ماه سرطان انتخابات های پارلمانی ولایت غزنی، انتخابات های ریاست جمهوری و شورا های ولسوالی ها و شورا های ولایتی برگزار شود و این نکته روشن می سازد که کمیسیونی کارآمد و توانا باید پشت سر این انتخابات قرار داشته باشد تا بتواند از عهده این ماموریت کلان موفق و کامیاب بیرون شود.
اگر این بار نیز کمیسیون نتواند به وظایف خویش به نحو درستی عمل کند، احتمال صد در صد افزایش بحران جدی در کشور مقدور به نظر می رسد.
ما باور داریم که زعامت کشور هرچه زودتر دست به کار شده و اصلاحات جدی و صد فیصد را در این کمیسیون ها بوجود بیاورد و برای رهبری این کمیسیون ها کمیشنران جدیدی برگزیند که از افراد شایسته و با تجربه باشند.
مردم نمی تواند این همه ناکامی‌های کمیسیون های انتخاباتی را متحمل شوند و شاهد نابسامانی های دیگر در روند انتخاباتی باشند که می تواند برای آینده کشور مفید واقع گردد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید