سرمقاله: از گروه طالبان استفاده ابزاری می شود!

مذاکره و تأمین صلح در افغانستان خبر داغ رسانه های ملی و بین المللی شده است.
پس از آن که حکومت امریکا اعلام کرد که می خواهد با طالبان مذاکره کند و راه تأمین صلح در افغانستان را دریابد، برخی از کشورهای منطقه هم فعال شدند و روابط پنهانی شان را با طالبان آشکار کردند.
پاکستان، ایران و ترکیه از جمله کشورهای منطقه اند که روابط شان را با طالبان روشن ساخته اند.
پاکستان بارها اعلام کرده است که از نفوذ خودش بالای طالبان استفاده می کند و می خواهد زمینه گفت‌وگو و مذاکره مستقیم طالبان با نماینده گان حکومت را فراهم نماید.
هیأت ایرانی تا اکنون چند بار وارد کابل شده است و با مقامات افغانستانی از دیدار و روابط شان با طالبان پرده برداشته اند.
ترکیه نیز دیروز اعلام کرد که زمینه نشست افغانستان، ترکیه و پاکستان را در ماه مارچ فراهم می کند و می خواهند هرچه زودتر صلح در افغانستان تأمین شود.
پیش از این نماینده گان طالبان در مسکو با مقامات آن کشور دیدار داشته اند که چگونگی مذاکرات مسکو از طریق رسانه ها بازتاب یافت.
در امارات متحده ملاقات نماینده گان طالبان با نماینده ویژه امریکا فراهم شد و ممکن است بار دیگر در عربستان سعودی این دیدارها دوام یابد.
اما آنچه قابل تأمل و اندیشه است این که همه ی این کشورها می خواهند از گروه طالبان استفاده ابزاری کنند و قصد دارند به گونه‌یی منافع شان در افغانستان تأمین شود.
پاکستان می خواهد تمام قدرت و حاکمیت به طالبان باز گردد تا این کشور به این وسیله به اهداف منطقه یی خود دست یابد و به همین منظور در تلاش است تا امریکا را متقاعد سازد تا سرنوشت مردم افغانستان به این کشور سپرده شود یعنی می خواهد افغانستان را بار دیگر اشغال کند.
ایران مشکلی که با امریکا دارد با تجهیز، تمویل و سازماندهی طالبان قصد دارد تا نیروهای امریکایی در افغانستان زمین گیر شوند و زمینه خروج آنها فراهم شود. ترکیه نیز که با پاکستان در مورد قضیه افغانستان هم آهنگ است در صدد این است تا منافع سیاسی خود را در کشور ما به دست آورد.
تمام هم و غم ترکیه این است که مکاتب افغان-ترک که به قول رییس جمهوری آن کشور مرکز تربیه تروریستان است را مسدود سازد و رهبری این مکاتب را برعهده گیرد و این که سرنوشت هزاران دانش آموز چه می شود به آن هیچ اهمیتی ندارد.
با توجه به این گفته ها، حکومت افغانستان باید از مردم خودش نماینده گی خوب کند و در این چانه زنی ها منافع کشور را در نظر داشته باشد.
ما باور داریم آن کشوری دوست مردم افغانستان است که تروریستان را حمایت مالی و سیاسی نکند و از این گروه تروریستی استفاده ابزاری نه‌نماید.
حکومت باید با درنظرداشت همین اصل وارد گفت‌وگو و مذاکره با نماینده گان این کشور ها شود و نگذارد منافع مردم افغانستان قربانی منافع کشورهای دور و نزدیک شود.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید