وزارت‌های صحت عامه و زراعت افغانستان: مردم در عید قربان از احتیاط کار بگیرند

وزارت صحت عامه افغانستان از مردم خواسته تا در روزهای عید قربان اقدامات پیشگیرانه را در ارتباط به قربانی کردن حیوانات روی دست گیرند.
مقامات های وزارت صحت عامه وزراعت، آبیاری و مالداری در مورد گسترش مرض ویروسی مهلک مرض تب خون دهنده «کریما» یا «کانگو» که از طریق «کنه» حیوان منتقل می‌گردد، نگران اند.
وزارت‌های صحت عامه و زراعت و مالداری، سازمان صحی جهان و سازمان غذا و زراعت سازمان ملل متحد از مردم می‌خواهند تا اقدامات ویژۀ را بخاطر محافظت جان شان از این مرض اتخاذ نمایند.
این مرض در ابتدا از طریقه کنه، تماس به خون ملوس و پشم حیوان در جریان ذبح و یا بعد از ذبح آن انتقال می یابد.
در جریان روزهای عید سعید قربان، شماری زیادی از مردم حیوانات را قربانی خواهند کرد و بیم آن میرود که خطر انتقال این ویروس افزایش یابد.
محل و یا میزبان این ویروس شامل طیف وسیع از حیوانات وحشی و اهلی مانند گاو، گوسفند و بز می‌گردد. انتقال این ویروس از انسان به انسان از طریق تماس نزدیک با خون، ترشحات، ارگان و سایر مایعات بدن فرد مصاب نیز صورت می‌گیرد.
دکتور فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه اظهار میدارد که کانگو یک مسأله جدی صحی با میزان حدود ۱۲ درصد وفیات کنونی در افغانستان است. امسال تا کنون ۶۶ واقعه تائید شده و ۱۲ تن قبلاً از بابت این مرض جان باخته اند و خطر آن درجریان روزهای عید افزایش خواهد یافت.
وی از هر فرد کشور خواست که در جریان عید قربان، هنگام ذبح کردن قربانی شان اقدامات و تدابیر لازم را برای محافظت خود و خانواده شان از بابت این ویروس اتخاذ نمایند.
اسدالله ضمیر وزیر زراعت، آبیاری و مالداری نیز میگوید: ” این بسیار مهم وضروری است که مردم درهنگام دست زدن به حیوانات و پشم آن از دست کش و دیگر لباس های وقایه کننده استفاده نمایند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید