آيا محمد کريم خليلي به تکت جمعيت اسلامي خواهد پيوست؟

اختر سهيل/ جمهوري اعتماد:
در کنار روند مصالحه و گفت‌وگوهاي صلح با گروه طالبان به منظور پايان به جنگ چهل ساله در کشور، بحث برگزاري انتخابات رياست جمهوري در 29 سرطان سال آينده نيز از موضوعات مهم سياسي و سرنوشت ساز براي آينده کشور پنداشته مي‌شود. حزب جمعيت اسلامي از احزاب مطرح و با اقتدار افغانستان محسوب مي‏شود. جرياني که در چند دور از انتخابات تجربه شده، مدعي کرسي رياست جمهوري بوده است.
از چندي به‌اين سو، اعضاي رهبري جمعيت اسلامي سرگرم راي‏زني است که در انتخابات رياست جممهوري آينده چطور داخل گود انتخابات شود. در چند دور گذشته داکتر عبدالله رييس اجرايي، نماينده اين جريان سياسي در روند انتخابات بود.
اکنون جمعيت براي شکل دادن يک تکت انتخاباتي به دنبال يارگيري است. در چند روز گذشته، عطا محمد نور رييس اجرايي جمعيت اسلامي با جمعي از سران اين حزب به خانه محمد کريم خليلي رييس شوراي عالي صلح و رهبر حزب وحدت اسلامي رفتند. بربيناد گزارش‌ها، در اين ديدار اعضاي جمعيت با محمد کريم خليلي در ارتباط به انتخابات رياست جمهوري و روند صلح با طالبان، راي‏زني کرده‏اند.
در اين نوشته کوتاه حرف اساسي اين خواهد بود که آيا خليلي به اردوي انتخاباتي حزب جمعيت اسلامي اضافه خواهد شد يا نه؟
حاجي محمد محقق معاون دوم رياست اجرايي و از متحدان سياسي و انتخاباتي جمعيت اسلامي، ظاهرن در انتخابات پيش رو به دنبال گزينه‌هاي ديگري است. از قرار گزارش‏‌ها، آقاي محقق عضو تکت انتخاباتي محمد حنيف اتمر از نامزدان انتخابات رياست جمهوري خواهد بود. البته آقاي محقق اين خبر را تاکنون رسمن تأييد نکرده است.
محمد کريم خليلي در يک سال اخير بر بنياد اظهارات نزديکانش رابطه ايده‌آلي با محمد اشرف غني رييس جمهوري کشور ندارد. در انتخابات رياست جمهوري دور گذشته آقاي خليلي و سرور دانش معاون دوم رياست جمهوري از متحدان انتخاباتي و سياسي اشرف غني بودند. از قراين روشن است که آقاي دانش در انتخابات آينده نيز با رييس جمهور غني خواهد بود.
رييس جمهور غني در سفر به دايکندي رسمن تأييد کرد که در انتخابات دور آينده هم آقاي سروردانش او را همراهي خواهد کرد.
براساس گزارش‌هاي تأييد ناشده، محمد کريم خليلي آقاي اسد‏الله سعادتي را براي کرسي معاونيت دوم رياست جمهوري به رييس جمهور غني پيشنهاد کرده، اما از سوي رييس جمهور غني پذيرفته نشده است.
با معرفي محمد عمر داوودزي به‏حيث رييس دبير خانه شوراي صلح و نماينده رييس جمهور غني در امور اجماع منطقه‏يي، آقاي خليلي اندکي به حاشيه رفته است. ناگفته نبايد گذاشت که اين مطلب را نزديکان آقاي خليلي تأييد کرده‏اند.
به باور اين قلم محمد کريم خليلي در نهايت به اردوي انتخاباتي حزب جمعيت اسلامي خواهد پيوست. در صورتي که او رابطه خوبي با اشرف غني و سرور دانش ندارد، گزينه بهتر از تکت انتخاباتي جمعيت نخواهد داشت.
جمعيت اسلامي همانند دوره‌هاي پيش در انتخابات رياست جمهوري جناح رقيب اشرف غني خواهد بود.
آن‌چه حداقل در يک سال اخير پيش آمد، نشان مي‏دهد که رييس جمهور غني سعي دارد حمايت بخشي از جامعه هزاره را با سرور دانش به دست آورد. او، براي دست يابي به چنين خواستي به قدر کافي تبليغات نيز کرده است. باري گفته بود که آقاي سرور دانش «مرجع تقليد» او است. از اين گونه توصيف‌ها بر مي‌آيد که اشرف غني دقيقن تلاش دارد حمايت بخشي از جامعه هزاره را توسط آقاي دانش نصيب شود.
رييس جمهور غني اکنون گمان مي‌کند که سرور دانش در انتخابات رياست جمهوري مي‌تواند جاي خالي آقاي خليلي را پر خواهد کرد.
به نظر مي‌آيد که تکت انتخاباتي جمعيت اسلامي با جنبش اسلامي و حزب وحدت اسلامي شاخه آقاي خليلي، در آستانه تکميل شدن است. منابع نزديک به رياست اجرايي کشور گفته‌اند در صورتي که جمعيت اسلامي يک نامزد قوي را براي انتخابات رياست جمهوري معرفي کند، داکتر عبدالله از آن حمايت خواهد کرد.
داکتر عبدالله تاکنون رسمن اعلام نامزدي نکرده و تنها بسته معلوماتي از کميسيون انتخابات دريافت کرده است.
داکترعبدالله اين فرصت را دارد که از نامزدي صلاح‌الدين رباني در انتخابات رياست جمهوري اعلام حمايت کند و همانند دوره‌هاي گذشته با جمعيت اسلامي داخل بازي‌هاي انتخاباتي شود.
با اين وجود، مي‌توان گفت که تا حدودي سه تکت انتخاباتي در آستانه شکل‌گيري است. تکت انتخاباتي محمد حنيف اتمر؛ تکت انتخاباتي جمعيت اسلامي و متحدان و تکت انتخاباتي محمد اشرف غني رييس جمهور. در واقع اين سه تکت انتخاباتي، جناح‌هاي جدي انتخابات رياست جمهوري 29 سرطان سال آينده خواهند بود.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید