سر مقاله: صلح عادلانه می خواهیم !

دور پنجم گفت‌وگوهای صلح میان خلیل زاد نماینده وزارت امور خارجۀ امریکا و نفرات طالبان قرار است امروز در شهر دوحه پایتخت کشور قطر برگزار شود. در این نشست همچنان نماینده گان کشور های عربستان سعودی، پاکستان و امارات متحده عرب نیز حضور خواهند داشت. از این منظر این دومین نشستی است که در آن نماینده گان چهار کشور با طالبان گفت‌وگو می‌کنند و مقصد از آن به وجود آوردن زمینه های صلح و آشتی در افغانستان می باشد.
این در حالیست که در رسانه ها درز کرده است که توافقی در این زمینه در نشست قبلی میان گفت‌وگو کننده‌گان به دست آمده است که بربنیاد آن آتش بس، و اداره موقت در افغانستان ایجاد خواهد شد و زمینه های تعدیل قانون اساسی نیز مدنظر است و تا آن زمان قانون اساسی کنونی مرعی الاجرا خواهد بود.
امریکا و طالبان تا حال در این باره رسمن چیزی نگفته‌اند.
از قراین بر می آید که این بار نیز نماینده گان دولت افغانستان در این گفت‌وگوها حضور نخواهند داشت. در چنین وضعیتی داوودزی یک مقام عالی شورای عالی صلح دیروز برای گفت‌وگو با طالبان روانه پاکستان شده است. این مقام می خواهد پاکستان در باره کشاندن طالبان برای گفت‌وگوهای رودر رو با حکومت افغانستان، کمک کند.
در چنین وضعیتی است که بیم آن می رود که روند گفت‌وگوهای صلح بدون حضور نماینده‌گان حکومت افغانستان ادامه یابد و شاید در فرجام امریکا و طالبان یک صلح غیر عادلانه را برمردم ما تحمیل کنند.
ما از ایالات متحده امریکا می خواهیم تا زمینه‌های حضور نماینده گان دولت کنونی افغانستان را در این گفت‌وگوها با طالبان آماده سازد. این حکومت حق دارد به نماینده گی مردم کشور ما در این روند سهیم گردد. حکومت کنونی در هفده سال گذشته در راستای ثبات و تأمین امنیت همراه به کشورهای دوست، قربانی های فراوان داده اند و برای مردم ما دست آورد های قابل ملاحظه‌یی داده اند.
امریکا و طالبان نباید بر روی آرمان های مردم ما برای دست یابی به دموکراسی و نظامی مردم سالار که در آن حقوق زنان و مردان در قانون اساسی ای مترقی تضمین گردیده است پای بگذارند.
مردم ما در این سال‌ها هزاران تن از فرزندان شان را دراین راه قربانی داده اند. این خون های پاک نباید پامال گردد.
نظام آیندۀ افغانستان که در آن طالبان نیز حضور داشته باشند نباید نظام طالبانی و قرون وسطایی باشد. دراین صورت آزادی و مردم سالاری از این کشور رخت خواهد بست.
ما طرفدار برقراری صلح در کشور خویش هستیم. برای این منظور صلح آبرومندانه که عزت همه طرف‌ها مراعات شده باشد، امید همه مردم است و دوستان بین المللی ما باید در این راستا افغانستان را یاری رسانند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید