آریانا و کام‌ایر نامصون‌ترین خطوط هوایی در جهان

بر اساس گزارش سالانه رده بندی خطوط هوایی، شرکت‌های هوایی آریانا و کام‌ایر، در فهرست نا مصون‌ترین خطوط هوایی برای پرواز در سال ۲۰۱۹ قرار گرفته اند.
شرکت هوایی کوانتس آسترالیا در صدر فهرست ۲۰ شرکت هوایی مصون جهان معرفی شده است.
وبسایت رده بندی خطوط هوایی، اطلاعات ۴۰۵ شرکت‌ هوایی جهان را جمع‌آوری و مقایسه کرده تا ۲۰ شرکت هوایی مصون و ۱۰ شرکت هوایی نامصون را شناسایی کند.
برای شناسایی مصون‌ترین خطوط هوایی، ۱۲ معیار تعیین شده بود که خطوط هوایی نیوزیلند، امریکن، آسترین، برتیش، امارات، سنگاپور، قطر و یونایتد، خطوط هوایی مصون معرفی شد.
خطوط هوایی آریانا، بلووینگ، کام ایر و تریگانا در زمرۀ ناامن‌ترین خطوط هوایی رده بندی شد.
در نظرپرسی دیگری در وبسایت «او ا جی» که یکی از بزرگترین شبکۀ اطلاعات مسافرت هوایی است، منظم ترین و دقیق‌ترین میدان‌‌ها و خطوط هوایی جهان درجه بندی شد.
بر اساس این نظرپرسی، میدان هوایی «هانیده» در شهر توکیوی جاپان منظم ترین و دقیق ترین میدان هوایی و خط هوایی کوپا که یکی از معروف‌ترین خطوط هوایی در امریکای لاتین است به عنوان منظم ترین خط هوایی که پروازهایش به موقع و دقیق انجام می‌شود، معرفی شده است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید