درهجدهمين سال‌ياد شهداي”يکه‌ولنگ” مطرح شد؛ عاملان قتل‌عام، مورد پيگرد قرارگيرند

منبع: جمهور
از هجدهمين سال‌روز شهادت شهداي 19 جدي سال 1379 خورشيدي ولسوالي يکه‌ولنگ ولايت باميان طي مراسمي با حضور شماري از وارثين شهدا، فعالان جامعه مدني، سياسيون، جوانان و عالمان دين در کابل گرامي‌داشت شد.
در اين مراسم که روز جمعه (21 جدي) برگزار شد، وارثين شهدا ، حکومت را به بي‌توجهي در پيوند اين فاجعه و بازمانده‌گان قربانيان متهم کرده خواهان پيگرد عاملان اين کشتار شدند.
عبدالله احمدي عضو گروه کاري مشترک عدالت انتقالي در مراسم يادبود از شهداي 19 جدي بر ضرورت بررسي اين فاجعه و پيگرد عاملان آن تأکيد کرد.
آقاي احمدي گفت، قتل عام جمعي از مردم يکه‌ولنگ در19 جدي 1379 خورشيدي که نمونه روشني از نسل‌کشي و جنايت عليه بشريت بود به گونه مستقيم از سوي گروه طالبان انجام شده و کساني ديگري عمدن و يا سهون با گونه غير مستقيم در آن نقش داشتند.
او، افزود که اين حادثه هرچند با تلاش‌هاي برخي نهادهاي مدافع حقوق بشري در اوايل در سطح بين‌المللي برجسته شده و جزء از قضاياي جنايت عليه بشريت شناخته شد، اما بررسي اين قضيه در افغانستان به فراموشي سپرده شده و بازمانده‌گان قربانيان نيز کاملن از سوي حکومت فراموش شدند.
او، خاطر نشان کرد که فاجعه 19 جدي بايد مورد بررسي قرار گرفته، عاملان مستقيم و غيرمستقيم آن پيگرد شوند و به بازمانده‌گان شهدا نيز در بخش‌هاي معيشتي و تحصيلي توجه جدي صورت بگيرد.
به گفته او، ميکانيزم‌هاي در سطح ملي و بين‌المللي وجود دارد که بررسي فاجعه يکه‌ولنگ را امکان پذير ساخته و به گرفتاري عاملان آن مي‌انجامد.
استاد محمد اکبري عضو مجلس نماينده‌گان که چند روز پس از کشتار يکه‌ولنگ در صحنه حضور داشته است، گروه طالبان را عامل مستقيم کشتار يکه‌ولنگ دانسته و به مقاومت ناسنجيده برخي جناح‌هاي درگير اشاره رساند که به عقيده وي انگيزه بخش و زمينه ساز کشتار بوده اند.
برخي وارثين شهدا نيز محمد کريم خليلي رييس کنوني شوراي صلح که چند روز پيشتراز حمله طالبان در يکه‌ولنگ وارد اين ولسوالي شده و با اندکي مقاومت منطقه را به طالبان واگذار کرد را انگيزه بخش اين کشتار مي‌دانند.
آقاي اکبري، اما افزود که گروه طالبان حمله گسترده‌شان را در نيمه دوم ماه جدي 1379 خورشيدي طوري‌که امر کشتار داشتند در حالي پي گرفتند که اعضاي سپاه صحابه پاکستان و شهروندان کشورهاي عربي در جمع آنان شامل بودند.
او، تأکيد کرد که تمامي شهداي 19 جدي يکه‌ولنگ غيرنظامي بودند.
آقاي اکبري با اشاره به روزهاي که او، پس از کشتار 19 جدي وارد يکه‌ولنگ شده بود بيان داشت:” روزهاي پس از اين فاجعه مشاهده مي‌شد که اجساد صدها شهداء مثل تکه‌هاي چوب روي برف‌ها باقي مانده و باشنده‌گان محل نيز در هراس دوام نسل کشي منطقه را ترک کرده بودند.
اين رهبر پيشين جهادي، فاجعه يکه‌ولنگ را از غم انگيزترين قضاياي تاريخ افغانستان خواند.
از سويي‌هم سيد ابراهيم هاشمي،قطع‌نامه بازمانده‌گان شهداء فاجعه 19 جدي يکه‌ولنگ را به خوانش گرفت، فاجعه يکه‌ولنگ که در جريان آن دست‌کم 300 غيرنظامي از سوي گروه طالبان بي‌رحمانه به رگ‌بار بسته شدند را يکي ازغم انگيزترين وقايع تاريخ عنوان کرده و ادعا کرد که بازمانده‌گان قربانيان اين فاجعه را دست‌خوش محروميت و فراموشي حکومت خواند.
آقاي هاشمي گفت که اين فاجعه با آن که گزارش‌هاي مستند و دقيق از گستره آن توسط نهادهاي حقوق بشري تهيه شده ضرورت به بررسي جدي و پيگرد عاملان کشتار دارد.
او، فقدان توجه دولت به بازمانده‌گان شهداي يکه‌ولنگ را در اين قطع‌نامه شديدن مورد انتقاد قرار داده خواهان آن شد که حکومت براي بررسي فاجعه، پيگرد عاملان و توجه جدي به وضع معيشتي بازمانده‌گان اين قربانيان اقدام‌هاي اساسي روي دست گيرند.
به گفته او، بررسي فاجعه 19 جدي و پيگرد عاملان اين کشتار، درج فاجعه 19 جدي در تقويم رسمي کشور، نام‌گذاري جاده باميان- يکه‌ولنگ به نام شهداي 19 جدي، اعطاي بورسيه‌هاي تحصيلي به فرزندان و بسته‌گان شهداء، جلوگيري از غصب املاک وارثين قربانيان و ساختن منارهاي يادبود به نام شهداي 19جدي ازعمده‌ترين خواست‌هاي بازمانده‌گان شهداي يکه‌ولنگ است.
بازمانده‌گان شهداي 19 جدي يکه‌ولنگ درحالي که از بي‌توجهي حکومت و نهادهاي بين‌المللي در بررسي و پيگرد عاملان اين قضيه و فراموشي بازمانده‌گان آن ابراز ناراحتي مي‌کنند، همه ساله مراسم يادبود از شهدا را برگزار مي‌کنند. باوجودي اين، آنان بي‌توجهي حکومت را پرسش برانگيز مي‌خوانند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید