سفر داوودزي به پاکستان؛ اسلام آباد از تضعيف نقش هند درافغانستان اطمينان حاصل کند

سفر داوودزي به پاکستان؛
اسلام آباد از تضعيف نقش هند درافغانستان
اطمينان حاصل کند
برخي از اعضاي مجلس نماينده‌گان با اشاره به سفر عمر داودزي به پاکستان مي‌گويند، تا زماني که اسلام‌آباد از تضعيف نقش هند در افغانستان اطمينان حاصل نکند در روند صلح افغانستان همکاري نخواهد کرد.
عمر داوودزي رييس دبيرخانه شوراي صلح افغانستان به روز سه شنبه هفته گذشته جهت رايزني در مورد صلح و جلب همکاري اسلام‌آباد براي کشاندن طالبان به ميز مذاکره مستقيم با دولت افغانستان به پاکستان سفر کرد.
پيش از اين شوراي عالي صلح، هدف از آغاز رايزني‌هاي منطقه‌يي را دانستن ديدگاه‌ها و خواست‌هاي آنان از دولت افغانستان اعلام کرده است، امابرخي اعضاي مجلس مي‌گويند که کشورهاي منطقه همواره براساس منافع خود با افغانستان برخورد داشته و هيچ‌گاه براي صلح افغانستان صادقانه همکاري نکرده‌اند.
غلام فاروق مجروح نماينده مردم هرات در مجلس گفت: “اين که سفر مقام‌هاي افغانستان به پاکستان چه نتايج مي‌تواند داشته باشد بر مي‌گردد به موضوع هند در افغانستان، اگر پاکستان از تضعيف نقش هند در افغانستان اطمينان حاصل کند در روند صلح افغانستان نيز همکاري خواهد کرد”.
آقاي مجروح افزود که اگر رييس دبيرخانه شوراي عالي صلح افغانستان بتواند از تضعيف نقش هند در افغانستان به پاکستان اطمينان دهد، در آن صورت پاکستان نيز حاضر خواهد شد، تا زمينه گفت‌وگوهاي مستقيم را ميان دولت افغانستان و طالبان فراهم خواهد کرد.
پيش از اين مقام‌هاي پيشين پاکستان نيز گفته اند که آنان براي تضعيف نقش هند در افغانستان با گروه طالبان همکاري و تقويت کرده اند.
فکوري بهشتي عضو ديگر مجلس نماينده‌گان نيز مي‌گويد که کشورهاي همسايه به ويژه پاکستان با عدم صداقت و همکاري در روند صلح افغانستان، بدبيني‌هاي را ايجاد کرده و اميدوار است که اين بار آقاي داوودزي بتواند پاکستان را براي کشاندن گروه طالبان به ميز مذاکره مستقيم با دولت افغانستان، قناعت دهد.
پيش از اين، برخي نماينده‌گان مجلس بر حل مشکل تاريخي افغانستان با پاکستان تأکيد کرده و گفته اند که به هرشکل ممکن ابتدا بايد مسأله خط ديورند با پاکستان حل گردد.
به گفته آنان، مشکل گروه طالبان و امثال اين گروه‌ها زاده مناسبات نامساعدي است که از نگاه تاريخي بين افغانستان و پاکستان وجود دارد، اگر اين مشکل حل شود، پديده طالب و امثال آن در مناسبات دو کشور توليد نمي‌شود و اين مسأله بايد در آجنداي مذاکره صلح قرار بگيرد.
اما، اعضاي مجلس نماينده‌گان تأکيد دارند که حل مسأله ديورند با پاکستان از توان عمر داوودزي خارج است و دولت افغانستان بايد در سطح بلند براي حل اين مسأله اقدام کند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید