سرمقاله: انتظار شهریان کابل پایان خواهد یافت!

اقدامات اخیر وزارت داخله کشور در راستای بازداشت جنایت کاران مشهور که فراری اند و زیر پیگرد قرار دارند، و بازداشت شماری از آن ها بی گمان که در تأمین امنیت و ثبات در شهرکابل تأثیرات ژرفی دارد و مردم از این بابت خوشحال اند و از آن استقبال کرده اند.
این راهکار که در نوع خود در عمر حکومت های آمده در هفده سال گذشته تازه و ابتکاری است موجب خوشنودی مردم شده و همه به این باور اند که چنین برنامه هایی می تواند اعتبار و وجهه از دست رفته وزارت امور داخله و پولیس آن را دوباره احیا کند.
شکی نیست که در حکومت های گذشته حمایت شماری از دولت‌مردان و زورمندان سبب شد که تفنگ‌داران غیر مسوول در شهر و نواحی آن جابه جا گردند و این کار باعث شد که میزان جرم و جنایت و بد امنی در شهر افزایش یابد.
مردم تا همین چند روز پیش از رهگذر افزایش انواع جرم و جنایت به شدت ناراضی بودند تا این که وزیران جدیدی برای وزارت‌های داخله و دفاع گزیده شد و این کار روزنه امیدی را بر روی مردم کشود تا شاید وزیران جدید بتوانند با عملکردهای مسوولانه شان، ثبات و امنیت گم شده را به شهر برگردانند.
وزیر جدید امور داخله از بدو ورود خویش به این سمت به مردم وعده کرد که دراین راستا خدمت گزار مردم خواهد بود و بلافاصله اقداماتی را رویدست گرفت.
اکنون گزارش شده است که بیست تن از کسانی که دم و دستگاهی در دولت و نظام دارند و یا هم از شمار زورمندان اند، یک هزار و پنجصد تن افراد مجرم و قانون شکن و بی بند وبار را در داخل شهر حمایت می کنند و این افراد در بد امنی، جرم و جنایات و رخدادهای جنایی در شهر کابل دست دارند.
حالا اگر این ارقام ارایه شده حقیقت داشته باشد و وزارت داخله برای برچیدن بساط این دسته های مسلح و مجرم نیز اقداماتی را رویدست گرفته باشد، امید مردم به آینده خوب در شهر کابل و ایجاد فضای امن و نظم در این شهر تقویت بیشتر می یابد.
ما نیز باور داریم که وزیر داخله اقدامات سازنده‌یی را رویدست گرفته است و این اقدامات همان مواردی هستند که شهروندان کابل سال‌های درازی انتظار آن را داشتند.
معلوم است که برچیدن این بساط جرم و جنایت آن هم در شرایطی که زورمندان و دولت‌مردانی از آن ها حمایت می کنند، کار آسانی نیست ولی حالا که دولت اراده کرده است، این کار در سایه حمایت زعامت کشور و دیگر مقامات دولتی و پارلمان کشور امکان پذیر است و برای مردم یک نوید خوش می باشد.
ما امیدواریم که روند تحقق و عملی شدن این اقدامات همچنان به قوت ادامه یابد و ما شاهد آن باشیم که همه مجرمین و جنایت کاران و آنانی که آرامش و ثبات کشور و مردم آن را به مخاطره افگنده اند، به زودی بازداشت و محاکمه شوند. این کار مایه ثبات نظام گردیده و وجاهت نظام را دوباره به جا ساخته اعتمادی را که مردم دراین سال‌ها از دولت گرفته بودند دوباره به آن رعایت خواهند کرد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید