مجلس سنا از خبرنگاران پارلماني تقدير کرد

مجلس سنا در يک برنامه ويژه با اهداي تقديرنامه از خبرنگاران پارلماني قدرداني کرد.
فضل‌هادي مسلم‌يار رييس مجلس سنا، روز شنبه (22 جدي) با اهدافي تقديرنامه به خبرنگاران پارلماني از همکاري آنان در جهت اطلاع رساني از کارکردهاي اعضاي اين مجلس به مردم افغانستان، سپاس گزاري کرد.
آقاي مسلم‌يار نقش خبرنگاران و رسانه‌ها را در راستاي تأمين منافع ملي کشور مهم و ارزنده خواند و تاکيد کرد که خبرنگاران پارلماني همواره تلاش کرده اند تا موضوعات مورد بحث مجلس سنا را به گونه صادقانه بازتاب دهند و شايسته قدرداني اند.
او تأکيد کرد که آزادي فعاليت رسانه‌ها جزء دست آوردها اصلي دولت افغانستان است و فعاليت رسانه‌يي در کشور به هيچ عنواني نبايد تحت تأثير ملاحظات سياسي و انتقادي قرار گيرند.
رييس مجلس به منظور قدرداني از زحمات خبرنگاران پارلماني وعده داد که براي ده خبرنگار پارلماني زمينه سفر به عربستان سعودي جهت اداي حج عمره را فراهم مي‌سازد.
خبرنگاران پارلماني نيز ضمن استقبال از قدرداني مجلس سنا بر ادامه اطلاع رساني و کار صادقانه مبتني بر اصول دموکراسي و اصل خبرنگاري در کشور تعهد سپردند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید