حمايت 20 فرد با نفوذ از 1500 مجرم در کابل

يک مقام ارشد امنيتي که خواست نامي از او، برده نشود به شماري از رسانه‌هاي کشور گفته است که در شهر کابل 1500 فرد متهم به جرايم جنايي شناسايي شده‌اند.
به گفته اين مقام «از اين 1500 مجرم، حدود 20 نفر از افراد معزز که شامل افراد با نفوذ دولتي و غير دولتي هستند حمايت مي‌کنند.»
او هم‌چنان گفته است که براساس بررسي نهادهاي امنيتي اين مجرمان 28 هزار قبضه اسلحه غيرقانوني دارند و در شهر کابل به آدم‌ربايي، قتل، سرقت و ساير جرم‌هاي سازمان يافته مي‌پردازند.
اين مقام ارشد امنيتي هم‌چنان گفته است که ميزان درآمد اين افراد ماهانه به دو بخش تقسيم مي‌شود. يک بخش آنان ماهانه حدود 1500 دالر درآمد دارند و درآمد بخش ديگر ماهانه از 20 هزار تا حدود صدهزار دالر مي‌رسد.
منبع تأکيد کرده است که وزارت امور داخله بازداشت و جمع‌آوري اسلحه اين افراد را آغاز کرده و اين روند ادامه خواهد يافت.
در پيوند به اين موضوع، شماري از آگاهان امور نظامي مي‌گويند که اگر اين اقدام‌هاي وزارت امور داخله حمايت رهبري حکومت را با خود داشته باشد و تنها جنبه انتخاباتي نداشته باشد، مي‌تواند در از بين بردن جرايم در پايتخت تأثيرگذار واقع شود.
محمدرادمنش آگاه امور نظامي به خبرگزاري «جمهور» گفته است: واقعيت در کابل وجود دارد، برخي افرادي هستند که تهديدي را متوجه دولت و مردم کرده، حالا 20 نفر گفته شده، ممکن است که تعدادشان بيشتر از اين باشد، اين افراد از حمايت کساني برخور دارند که در رده‌هاي بلند دولتي قرار دارند.»
اين آگاه امور نظامي هم‌چنان گفته است: «هرگاه سنجش وزارت امور داخله و اقدامات نهادها براي بازداشت اين افراد دقيق و همه جانبه باشد، قانونيت در شهر کابل شکل خواهد گرفت.»
بر بنياد اظهارات او، اقدام‌هاي نهادهاي امنيتي در خصوص قانون‌مند سازي افراد، عملکرد پسنديده است و آناني که متکي به قانون نيستند، نام‌هاي شان افشا گردد و اين امر مي‌تواند، از بلند رفتن ميزان جرايم به گونه جدي جلوگيري کند.
او، در درباره بازداشت 20 نفر با نفوذي که از 1500 مجرم حمايت مي‌کنند، افزود: «اگر اين 20 نفر معزز بازداشت شوند، مطمئن هستم که سربلا زده مي‌شود و ريشه‌هاي آن‌ها از کابل خشکانيده خواهند شد.»

اشتراک گذاری:

نظر بدهید