اعضاي رهبري کميسيون‌ انتخابات پس از اعلام نتايج نهايي انتخابات پارلماني برکنار مي‌شوند

برخي رسانه‌ها به نقل از منابع حکومتي که نخواسته اند از آن‌ها نام برده شود، گزارش کرده اند که حکومت افغانستان با شريک‌هاي بين‌المللي خود در مورد برکناري اعضاي رهبري کميسيون‌هاي انتخاباتي به توافق رسيده و پس از اعلام نهايي نتايج انتخابات پارلماني 28 ميزان اعضاي رهبري اين نهادها سبک دوش خواهد شد. «راديو آزادي» به نقل از يک «منبع معتبر حکومت وحدت ملي» گزارش کرده است که حکومت اين کشور و جامعه جهاني به اين فيصله رسيده‌اند، تا انتخابات رياست جمهوري 29 سرطان را کميشنران جديد مديريت کنند.
در گزارش به نقل از منبع حکومتي آمده است که در رهبري کميسيون انتخابات، اصلاحات جدي به ميان خواهد آمد.
رهبري حکومت وحدت ملي تاکنون در خصوص اين موضوع واکنش نشان نداده است، اما به نظر مي‌رسد پس از رسوايي که در انتخابات پارلماني 28 ميزان صورت گرفت و همه‌گي انگشت انتقادشان را به سوي کميسيون‌هاي انتخاباتي نشانه گرفتند، حکومت نيز نسبت به عملکرد ضعيف کميسيون انتخابات ناراض است.
در همين حال نهادهاي ناظر بر انتخابات بر آمدن اصلاحات در رهبري کميسيون‌هاي انتخاباتي تأکيد مي‌کنند و مي‌گويند، با اعضاي کنوني کميسيون، برگزاري انتخابات رياست جمهوري آينده به گونه سالم و شفاف ناممکن خواهد بود.
يوسف رشيد عضو کميته پيشين گزينش کميشنران کميسيون‌هاي انتخاباتي مي‌گويد، رييس جمهور صلاحيت عزل کميشنران کميسيون‌هاي انتخاباتي را دارد.
برگزار نشدن به موقع انتخابات شوراي ولايتي، عدم نشر فهرست راي دهنده‌گان، ارسال فهرست بر خلاف قانون در باره رييس دبيرخانه کميسيون انتخابات به حکومت، محروميت شماري از مردم از حق راي‌دهي در روز انتخابات و چندين مورد ديگر نشان دهنده نقض قوانين و ضعف مديريتي کميسيون انتخابات پنداشته مي‌شود.
نهادهاي ناظر بر انتخابات و احزاب سياسي ادعا دارند که تقلب در انتخابات پارلماني 28 و 29 ميزان به پيمانه گسترده صورت گرفته و در مهندسي سازي بيشتر تقلب‌ها، به خصوص در ولايت‌ها کارمندان و حتا مسوولان کميسيون‌هاي انتخاباتي دست دارند.
از سويي‌هم سفارت امريکا در کابل با نشر خبرنامه‌يي بر آوردن اصلاحات در کميسيون‌هاي انتخاباتي تأکيد کرده و گفته است که انتخابات رياست جمهوري آينده بايد توسط رهبري جديد کميسيون‌هاي انتخاباتي بايد مديريت شود.
در بخشي خبرنامه سفارت امريکا آمده است: «شهروندان افغانستان بايد براي انتخاب رهبران‌ شان تصميم بگيرند و آن‌ها شايسته‌گي داشتن نهادهاي انتخاباتي را دارند که از توانايي لازم براي بازگرداندن اعتماد مردم نسبت به اين روند برخوردار باشند.»
با اين حال اما برخي از آگاهان سياسي و شماري از اعضاي مجلس نماينده‌گان ادعا دارند که کميسيون‌هاي انتخاباتي در کارهاي شان به مستقل عمل کرده نمي‌توانند و جهت اجراي برنامه‌هاي انتخاباتي از ارگ رياست جمهوري دستور مي‌گيرند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید