اعتبار جهاني پاسپورت؛ جاپان اول، افغانستان آخر

بر اساس گزارش «شاخص پاسپورت هنلي» که همه ساله فهرست اعتبار پاسپورت کشورهاي جهان را گزارش مي دهد، در سال 2019 ميلادي، پاسپورت جاپان براي دومين بار پي هم به عنوان معتبرترين پاسپورت در جهان معرفي شده است.
براساس اين رده‌بندي، پاسپورت‌هاي افغانستان و عراق به عنوان کم اعتبارترين در جهان شناخته شده اند.
اين فهرست بر اساس اعتبار پاسپورت براي سفر تنظيم شده و براي دومين بار يک کشور آسيايي در صدر فهرست معتبرترين پاسپورت جهان قرار گرفته است.
کورياي جنوبي و سنگاپور به طور مشترک در رتبه دوم پاسپورت‌هاي با اعتبار قرار دارند. کشور چين که در سال 2017 در رتبة 85 قرار داشت با تغيير چشم‌گيري در فهرست امسال در رتبة 69 قرار گرفته است.
براساس گزارش نهاد هنلي اعتبار اين کشورهاي آسيايي، فرصت رشد اقتصادي را در اين کشورها افزايش مي دهد.
ايالات متحده امريکا در رتبه ششم اين فهرست قرار گرفته است. کشور پاکستان در رتبه 102، ايران در رتبه 96، افغانستان و عراق به طور مشترک در رتبه آخر فهرست کم اعتبارترين پاسپورت جهان قرار دارند.
براساس اين فهرست، دارنده‌گان پاسپورت جاپان مي‌توانند به 188 کشور جهان بدون ويزه سفر کنند، در حالي که دارندگان پاسپورت افغانستان، اجازه سفر بدون ويزه به 30 کشور را دارند.
نهاد شاخص پاسپورت هنلي براي انتخاب ميزان اعتبار پاسپورت، رده‌بندي کشورها را بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط “انجمن جهاني ترانسپورت هوايي” تهيه مي کند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید