سرمقاله: کشورهای همسایه برای ما تصمیم نگیرند!

از آن گاه که افغانستان کشوری جنگ زده است، سیاست هایش در عرصه های خارجی و داخلی همیشه زیر سوال بوده است. در عرصه داخلی ثبات و آرامش از آن رخت سفر بسته است و در بخش خارجی، با در نظرداشت وضعیت در کشور، این سیاست ها خام تر شده است و تا آنجا ناکار آمد گردیده است که کشور های دیگری برای ما تصمیم می گیرند و در امور داخلی ما مداخله می کنند.
چهل سال پیش ما کشور فقیری داشتیم ولی این موهبت را نیز داشتیم که همسایه گان مان و دیگرکشور های دنیا به ما حرمت می گذاشتند و اتوریته‌یی در خور توجه هم داشتیم.
با آغاز تجاور اتحاد شوروی وقت به افغانستان بود که این حرمت ها شکست و از آن پس حکومت های آمده در این کشور از نگاه دیپلماسی و روابط بین المللی نیز تضعیف گردید و از آن پس این سرزمین جولانگاه مداخله گران به گونه آشکار و پنهانی گردید.
زعامت و رهبری کشور در این دوره ها مورد نقد شدید مردم قرارداشته است ولی از یاد نبریم که در سال‌های جنگ کشور فقیری مانند افغانستان که زیر بنا های اقتصادی اش نابود شده است و با هزینه کشور های دیگر وابسته است، حالتی بهتر از این نمی داشته باشد ولی این نکته به معنای آن نیست که ما دیپلماسی ناکار آمد و ضعیفی را در میان کشور های جهان در پیش گیرم.
این روز ها که مسأله افغانستان وارد گفت‌وگو های صلح در این کشور گردیده و امریکا در این زمینه پیش قدم شده است، برخی از همسایه گان مان نیز فعالیت هایی را در این راستا آغاز کرده اند.
ما طرفدار مشارکت و سهم گیری همه کشور های دوست وهمسایه دراین روند هستیم ولی خواهان آنیم که آنان به جایگاه کشور ما در منطقه توجه داشته باشند و عرف دیپلماتیک را در این زمینه رعایت کنند.
ایرانی ها آشکارا سال هاست که به نحوی در امور داخلی ما مداخله می کنند. آموزش جنگجویان طالب در داخل خاک آن کشور بر همه گان معلوم است و رهبران طالبان همیشه میان پاکستان و ایران در رفت و آمد هستند.
این روز ها آنان اعتراف کرده اند که با طالبان روابطی دارند و حتا چندروز پیش نماینده گان طالبان مهمان آنان در تهران بود. روس‌ها نیز به همین‌گونه اند و حتا دیده شده است که در چند سال اخیر طالبان را کمک های تسلیحاتی می کند.
ما از حکومت افغانستان می خواهیم که بیشتر از هر وقت دیگر در این زمینه فعال گردد و نگذارد که کشور های همسایه و منطقه در بازی جاری در منطقه برای ما چال بروند.
ما باید اجازه ندهیم که هیچ کشوری در جهان برای ما مصالح و امور ما را دیکته کند تا چه بکنیم و چه نکنیم.
زعامت کشور و وزارت امور خارجه کشور از مجاری دیپلماتیک به همسایه گان بفهماند که آنان به عنوان همسایه می توانند در هر زمینه‌یی با ما ارتباط داشته باشند و مشورت بدهند ولی حق ندارند که به جای دولت‌مردان کشور ما و مردم افغانستان در کار امروز و فردا و آینده ما مداخله کنند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید