دادگاه بار ديگر وزير پيشين مخابرات را احضار کرد

عبدالرزاق وحيدي، وزير پيشين مخابرات و تکنالوجي معلوماتي، مي‌گويد که دادگاه‌هاي نمايشي محمداشرف غني رييس جمهور غني دست بردار او، نيست و دوباره او را به دادگاه فرا خوانده است.
آقاي وحيدي گفته است که نهادهاي عدلي و قضايي، اين بار پرونده‌هاي او، را در زمان ماموريت‌اش در معينيت مالي و اداري وزارت ماليه باز کرده اند که از سال 1389 تا سال 1394 را دربر مي‌گيرد.
وزير پيشين مخابرات در صفحه فيس‌بوکش نوشته است: «با لايحه وظايف خيالي و غير واقعي که ارزش آن از يک کاغذپاره کمتر است، معلوم نيست يک باره از کجا سر برآورده و مورد تأييد هيچ مرجعي هم نيست، تلاش دارند، تا پاي مرا به پرونده تازه‌ بکشانند.»
او، ادعا مي‌کند که اين گونه پرونده‌هاي جديد به تحريک موضوع «حيف و ميل عوايد محصول مخابراتي و عدم ايجاد سيستم ريل تايم» باز شده است.
آقاي وحيدي نوشته است: «روز چهارشنبه هفته روان (تاريخ 26/10/1397) در مرکز عدلي و قضايي مشروط بر اين که جريان محکمه به صورت زنده از تلويزيون‌ها نشر گردد» منحيث مسوولي که در برابر قانون و عدالت پاسخ‌گو مي‌باشد «حاضر خواهم شد.»
او، گفته است: «براي اطمينان امروز به مرکز عدلي و قضايي رفتم و از قاضي محکمه آقاي شيرآقا منيب درخواست کردم تا محکمه روز چهارشنبه به صورت زنده از تلويزيون‌ها نشر شود. اما او، جواب قطعي نداد و گفت که در روز محکمه موضوع را مورد بررسي قرار خواهد داد.»
وزير پيشين مخابرات تأکيد کرده است: «شک من در اين است که دستگاه قضاء در عدم موجوديت فضاي باز رسانه‌يي و نظارت مستقيم مردم از عملکرد آن‌ها تحت فشارهاي ارگ حکم بدهد.»
آقاي وحيدي گفته است: «لطفن به من حق بدهيد» چون پول‌هاي اکليل حکيمي که تا اين‌جا از کاغذ سفيد دوسيه‌اي عليه من ساخته «مي‌تواند ترازوي عدالت را نيز واژگون سازد.»
وزير پيشين مخابرات در حالي به دادگاه فرا خوانده شده است که او نخستين وزيري است که پيش از اين به اتهام فساد محاکمه علني شده است.
آقاي وحيدي که حدود يک سال پيش‌ از طرف محمد اشرف غني، رييس جمهوري کشور کارش به تعليق درآمده بود، اما پس از سه نشست حضور در «دادگاه ويژه وزيران» 20 روز پيش (4 جدي) بي‌گناه شناخته شد و برائت گرفت.
مهم‌ترين اتهام‌ها عليه آقاي وحيدي «حيف و ميل ميليون‌ها افغاني براي استخدام 37 کارمند موقت در اداره تنظيم مخابراتي افغانستان (اترا)» است.
در حکم دادگاه سوم آقاي وحيدي آمده بود که هيأت قضايي «محکمه خاص وزيران» با حضور طرفين دعوا پس از بررسي به اين نتيجه رسيده که به دليل موجود نبودن «دلايل کافي» در مورد ادعاي دادستان به برائت عبدالرزاق وحيدي حکم مي‌کند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید