مجلس سنا: سياست ضعيف حکومت سبب شده، تاهمسايه‌ها در روند صلح مداخله کنند

اعضاي مجلس سنا تأکيد کرده اند که حکومت با تقويت ديپلماسي بايد جلو مداخله کشورهاي همسايه در روند صلح را بگيرد.
پروسه صلح افغانستان در ماه‌هاي پسين به موضوع محوري در نشست‌هاي سياسي و رسانه‌يي در کشور تبديل شده است، اما در پهلوي خوش بيني‌هاي نسبت به شکل گيري اين روند به وجود آمده، نگراني‌هاي جدي نيز از مداخله کشورهاي همسايه و منطقه، در ميان سياسيون و شهروندان کشور وجود دارد.
در تازه ترين مورد، روز يک شنبه(23جدي) اعضاي مجلس سنا در نشست عمومي اين مجلس، با نگراني از مداخله کشورهاي همسايه و منطقه در پروسه صلح، حکومت را به سياست ضعيف متهم کرده و تأکيد کردند که حکومت بايد با ايجاد سياست قوي و روشن جلو مداخله کشورهاي همسايه و منطقه را بگيرد.
فضل‌هادي مسلم‌يار رييس مجلس سنا در نشست عمومي اين مجلس گفت: «مداخلات کشورهاي همسايه در روند صلح و حمايت از طالبان درد آور است و اين کشورها از گذشته‌هاي دور در امور کشور مداخله کرده و رنج و مصيبت را بر مردم افغانستان تحميل کرده اند».
آقاي مسلم‌يار افزود، از آن‌جاي که زلمي خليل‌زاد نماينده وزارت امور خارجه امريکا براي صلح افغانستان، تلاش‌هايش را در روند صلح بيشترکرده است، کشورهاي همسايه نيز تماس‌هاي پشت پرده و علني شان با گروه طالبان را تشديد بخشيده‌اند.
او، از حکومت و رهبران سياسي خواست که براي جلوگيري از مداخلات کشورهاي همسايه يک‌صدا شده و جلو هرگونه نشست با طالبان بدون حضور حکومت افغانستان را بگيرند.
گل احمد اعظمي ديگر عضو مجلس نيز گفت: «ما به همکاري کشورهاي منطقه و جهان ضرورت داريم؛ اما اين ضرورت نبايد از حکومت افغانستان مخالف سياسي و از طالبان حکومت مشروع بسازد، اين همکاري نيست بلکه مداخله مغرضانه در روند صلح افغانستان است».
آقاي اعظمي از ديپلماسي ضعيف حکومت در راستاي گفت‌وگوهاي صلح با کشورهاي همسايه و جهان، انتقاد کرد و افزود، حکومت بايد ديپلماني خارجي خود را قوي سازد.
حنيف حنفي عضو ديگر سنا هم گفت: «حکومت بايد در راستاي تأمين صلح در کشور موضع درست و قاطع در پيش گيرد و ديپلماسي خارجي خود را قوي سازد، تا بتواند از اين طريق براي صلح در کشور اجماع جهاني به وجود آورد».
به گفته او، ديپلماسي ضعيف افغانستان در روابط خارجي سبب شده تا کشورهاي همسايه در روند صلح مداخله کنند و بتوانند روابط پنهاني با طالبان برقرار سازند.
سناتوران در مجلس سنا تأکيد کردند که شهروندان افغانستان طرف‌دار صلح هستند و حکومت به هر طريق ممکن بايد زمينه گفت‌وگوهاي بين الافغاني را به همکاري کشورهاي منطقه و جهان فراهم سازد.
زلمي‌خليل‌زاد نماينده ويژه امريکا در امور صلح افغانستان سه روز پيش دور چهارم سفر خود را به منظور مذاکره و گفت‌وگو با طرف‌هاي دخيل در جنگ افغانستان به ويژه طالبان آغاز کرد.
آقاي خليل‌زاد در دو دور سفر خود به افغانستان و منطقه دو بار با گروه طالبان ديدار کرده است، اما اين ديدارها بدون حضور نماينده‌گان دولت افغانستان بوده که به همين دليل انتقادهاي را در پي داشته است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید