سرور دانش: تقلب و فساد در انتخابات پارلماني، اعتبار و حيثيت دولت را زير سوال برده است

سرور دانش معاون دوم رياست جمهوري در اظهارات تند و کم‌سابقه از کارکرد کميسيون انتخابات به شدت انتقاد کرده و تأکيد نمود که اگر اصلاحات در کميسيون‌هاي انتخاباتي صورت نگيرد، انتخابات رياست جمهوري رسوا‌تر از انتخابات پارلماني 28 ميزان خواهد بود.
آقاي دانش تأکيد کرد که اتهام‌هاي تقلب، تخطي و فساد در انتخابات پارلماني، اعتبار و حيثيت دولت را کاملن زير سوال برده است.
معاون دوم رياست جمهوري که روز يکشنبه (23 جدي) در نشستي در کابل صحبت مي‌کرد، گفت که کميسيون انتخابات در نتخابات پارلماني 28 ميزان، آشکارا به حق شهروندان افغانستان جفا کرده است.
آقاي دانش گفت: «شهروندان افغانستان در طول چندين دهه تحت فشار ناامني‌ها و جنگ‌هاي تحميلي و با تحمل هر نوع درد و رنج، قرباني‌هاي بي‌شماري را نيز تقديم کرده اند و از اين جهت مستحق هر نوع خدمت هستند و دولت و مخصوصن نهادهاي عدلي و قضايي مکلف هستند که در صيانت از حقوق اساسي و شهروندي آنان و تأمين عدالت و حاکميت قانون از هيچ کوششي دريغ نورزند.»
او، افزود: «برخي از نهادهاي دولتي ما نه تنها وظيفه قانوني خود را درست انجام نمي‌دهند، بلکه در حق مردم جفا هم روا مي‌دارند که يکي از نمونه‌هاي روشن آن جفاي آشکاري است که از طرف کميسيون‌هاي انتخاباتي در انتخابات پارلماني در حق مردم روا داشته اند.»
معاون دوم رياست جمهوري تأکيد کرد: «اکنون سه ماه از اين انتخابات سپري شده، اما هنوز نه تنها از نتايج آن خبري نيست، بلکه در سايه اتهام‌هاي تقلب، تخطي و فساد، اعتبار و حيثيت دولت و مردم افغانستان کاملن زير سؤال رفته است، به گونه‌يي که امروز پرافتخارترين صحنه‌هاي مشق دموکراسي و مشارکت داوطلبانه و فعالانه سياسي و مدني مردم در راي دهي، به ابزاري براي طعنه‌ها و توهين‌هاي دوست و دشمن و به يک نوع سرافکنده‌گي تبديل شده است.»
آقاي دانش خاطر نشان ساخت که کميسيون‌هاي انتخاباتي بايد بدانند که کاسه صبر مردم لبريز شده و بيش از اين نمي‌توانند ضعف‌ها و ناکارآمدي‌ها را تحمل کنند.
او، تصريح کرد که اکنون مکلفيت حکومت وحدت ملي است که اصلاحات همه جانبه را روي دست گيرد و از اتلاف و تضيع بيشتر حقوق مردم جلوگيري کند و گرنه انتخابات رياست جمهوري به سرنوشت بدتر از انتخابات پارلماني مواجه خواهد شد.
پيش از اين احزاب سياسي، نهادهاي ناظر انتخابات و شمار زيادي از نامزدان انتخابات پارلماني نيز عملکرد کميسيون انتخابات را در چگونه‌گي پيشبرد و مديريت روند انتخابات پارلماني به باد انتقاد گرفته خواستار اصلاحات در کميسيون‌هاي انتخاباتي شده بودند.
براساس اظهارات اين طرف‌ها، کميشنران کنوني کميسيون‌هاي انتخاباتي ظرفيت، توان‌مندي و صلاحيت پيش‌برد روند مهم و سرنوشت ساز انتخابات رياست جمهوري را ندارند و افراد ديگري بايد به جاي آنان توظيف شوند.براساس پيشنهاد اين طرف‌ها ميکانيزم‌هاي پيش‌گيرنده تقلب نيز در کميسيون‌ها کافي نيستند و مي‌بايست ابزار تخنيکي و اداري کارآمد در مديريت انتخابات بعدي به کار انداخته شود.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید