سرمقاله: داعیه طالبان برای خلع سلاح، مشمول خود آنان نیز باشد!

گزارش شده است که خلیل زاد نمایندۀ وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان گفته است که طالبان شرط برقراری صلح در کشور را خلع سلاح احزاب جنبش ملی و جمعیت اسلامی افغانستان عنوان کرده اند.
این گزارش را از آن رو مردم باور می کنند که طالبان پس از اشغال کابل در دهه هفتاد، در بسیاری از مناطق غیر پشتون نشین خانه به خانه می رفتند و از مردم تفنگ می خواستند. یعنی از همان آغاز نیز خیال خلع سلاح مردم را در سر داشتند ولی این کار را با تبعیض عملی می کردند.
حالا در شرایط کنونی نیز آنان خیال همان آرزوی گذشته را در سر می پرورانند و باور دارند که اقوام غیر پشتون را باید خلع سلاح کنند و آنگاه به صلح رازی می شوند. در پشت این مسأله غایله خوفناکی نهفته است.
با شکل گیری حکومت موقت در افغانستان پس از سقوط طالبان، دولت خود پروسۀ خلع سلاح عمومی را در کشور رویدست گرفت. مطابق به این برنامه در بسیاری از ولایت های مرکزی و شمال کشور فرماندهان و سربازان شان دست به کار شدند و سلاح های شان را به دولت تسلیم کردند. به این ترتیب ده ها هزار میل سلاح مختلف النوع از مردم جمع آوری و به دولت تسلیم گردید.
حالا طالبان سلاح اضافی می طلبند و باور دارند که برخی از احزاب موجود در کشور دارای اسلحه هستند.
جالب است که طالبان سخن از خلع سلاح حزب اسلامی نمی زنند چون علت آن به مردم معلوم است. این ترفند برای آینده بسیار مهم است، زیرا آنان برای آینده برنامه دارند تا کشتار بیرحمانه مردم را آغاز کنند و به بهانه خلع سلاح همه آنانی را که روزی در مخالفت با آنان قرار داشته اند، از تیغ بکشند.
ما باور داریم که صلح عادلانه برای همه مردم در سراسر کشور ضرورت است تا خون‌ریزی و ویرانی در کشور به پایان برسد و پس از چهل سال مردم نفس به راحت بکشند و برای ساز و ساخت کشور خویش همدست گردند.
هرگونه روندی که در جریان مذاکرات صلح با طالبان در نظر گرفته می شود باید عادلانه باشد و همه شمول. خلع سلاح باید در سراسر کشور مطابق به یک برنامه و در زیر نظر هیأت هایی از سازمان ملل متحد و کشور های دوست وهمسایه صورت بگیرد. طالبان نیز مسلح هستند و در این مدت جنگ افزار های خطرناکی بدست آورده اند که در روند آشتی و دولت سازی باید به حکومتی که در آینده در کشور شکل می گیرد، تحویل داده شود تا همه مطمین شوند روند صلح در مسیری درست آغاز شده است.
موجودیت اسلحه در هر کجای افغانستان به سود مردم نیست. سلاح غیر دولتی امنیت و ثبات در کشور را برهم می زند. امریکا و کشور های دوست و سازمان ملل متحد باید به این مسأله توجه کنند و نگذارند که پس از تأمین صلح، جنگ خونین به بهانه خلع سلاح در کشور راه اندازی گردد. طالبان این نکته را باید بدانند که نمی توانند با هیچ ترفندی شهروندان کشور را فریب بدهند.
صلح حق مردم است و این حق را باید عادلانه بدست آورند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید