سرمقاله: مهمان خانه های خارجی ها بلای جان مردم شده است!

در هفته پیش به اثر حمله انتحاری (موتربمب) در یکی از مهمان خانه های خارجی ها واقع ناحیه نهم شهر کابل تعداد زیادی از باشنده گان این منطقه کشته و زخمی شدند و بیشتر خانه های مردم که در دور و نزدیک این مهمان خانه موقعیت داشتند آسیب فراوان دیدند.
پیش از این نیز چند حمله انتحاری دیگر در همین مهمان خانه انجام شده بود و تروریستان به هدف کشتن خارجی ها حملات انتحاری را در ساختمان هایی که آنها بودوباش دارند، راه اندازی می کنند پس از این رخداد غم انگیز و خون آلود، باشنده گان منطقه قابل بای که مربوط ناحیه نهم شهر کابل است از حکومت خواستند تا این مهمان خانه را که در میان خانه های مسکونی قرار دارد، بیرون سازد و آن را به یک جای امن انتقال دهد.
موضوع قابل اندیشه این است، برخی از مهمان خانه های خارجی ها که در نقاط گوناگون شهر کابل و شهرهای دیگر موقعیت دارند که تروریستان آنها را مورد هدف قرار داده اند و یا می دهند، به اثر چنین حملات بیشتر غیر نظامیان و باشنده گانی که در این مناطق بودوباش دارند آسیب می بینند و کشته و زخمی می شوند.
برخی از اعضای مجلس نماینده گان از موقعیت مهمان خانه های خارجی ها در میان خانه های مسکونی انتقاد کردند و از حکومت خواستند که برای رفع این مشکل تلاش کند و مهمان خانه های خارجی ها را از میان خانه های مردم دور سازد.
ما نیز به این باور هستیم که تعداد زیادی از غیر نظامیان با موجودیت مهمان خانه های خارجی ها در میان خانه های شان آسیب های فراوان و خسارات مالی و جانی را متحمل شده اند، ولی حکومت تا اکنون صدای این باشنده گان را نشنیده و به اعتراض های شان ترتیب اثر نداده است.
یکی از دلایل این بی توجهی حکومت این خواهد بود که مالکان این مهمان خانه ها، یا خود مقامات حکومتی اند و یا با بلند پایه گان حکومت در رابطه می باشند و نهادهای ذیصلاح نمی توانند چنین مهمان خانه ها را از محلات مسکونی دور سازند.
با توجه به این گفته ها، اکنون که در برخی از نهادهای امنیتی تغییرات ملموس به وجود آمده است باید مسوولان به اعتراض باشنده گان نقاط آسیب پذیر شهر کابل توجه کنند و در آن عده از ساختمان هایی که امکان حمله تروریستان و راه اندازی حملات انتحاری متصور است، باید هرچه زودتر حکومت در دور ساختن آنها بذل مساعی به خرج دهد و نگذارد تا خون بی گناهان و غیر نظامیان با حمله هراس افگنان به این اماکن بریزد و خانه های شان ویران گردد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید