صدها مسافر در شاهراه باميان – دايکندي گير مانده اند

مسوولان محلي ولايت‌هاي دايکندي و باميان گفته اند که بارش برف‌هاي سنگين و طوفاني‌بودن هوا در اين دو ولايت؛ مسيرهاي مواصلاتي ولسوالي‌ها را با مراکز اين دو ولايت و کابل مسدود کرده است.
بسته‌شدن مسيرهاي مواصلاتي سبب شده است که صدها مسافر به‌شمول زنان و کودکان، در ساحات مختلف کوتل‌هاي قاناق و شاتو در ساحات باميان و دايکندي گير کنند.
طوفاني‌بودن هوا و شدت بارش برف هم اکنون جريان پاک‌کاري اين مسيرها را نيز متوقف ساخته است و مقام‌ها از مسافرين مي‌خواهند که تا توقف طوفان و بازشدن مسيرهاي مواصلاتي از مسافرت جلوگيري کنند.
رياست فوايد عامه ولايت دايکندي گفته است که در حال حاضر هوا در کوتل قوناق که اين ولايت را با باميان وصل مي‌سازد، طوفاني بوده و ده‌ها موتر مسافربري دراين کوتل گير مانده اند.
خداداد سيرت، رييس فوايد عامه دايکندي به «صداي امريکا» گفته است که به جز مسير ولسوالي شهرستان – نيلي مرکز دايکندي، تمام مسيرهاي اين ولايت از اثر بارش برف به روي ترافيک بسته است.
آقاي سيرت هم‌چنان گفته است: «هوا طوفاني است امکان پاک‌کاري در مسيرهاي دايکندي وجود ندارد و در ساحة کوتل قوناق در قسمت باميان ده موتر فلانکوچ گيرمانده اند و مسافرين شان در يک هوتل جابجا شده و همچنان شماري از موترها در ساحة دايکندي گيرمانده اند و مسافرين در يک هوتل جابجا شده اند».
حسين يکي از مسافرين دايکندي که در کوتل قوناق گيرمانده است، گفته که نزديک به يک‌صد مسافر که زنان و کودکان نيز شامل اند، در ساحة کوتل قوناق در ساحة مرز بين دايکندي و باميان گير مانده اند.
او، گفته است: «مسافرين با کمبود لباس گرم، آب و نان مواجه بوده و در صورتي که مسير قوناق بازگشايي نشود، ممکن شماري از کودکان از اثر سرما تلف شوند».
ازسويي‌هم غلام نبي قنبري، سرپرست رياست فوايد عامه دايکندي گفته است که در حال حاضر امکان بازگشايي مسيرها وجود ندارد، اما مسافرين در مکان‌هاي امن انتقال يافته اند.
رياست فوايد عامه دايکندي گفت که هم اکنون تنها مسير کابل – باميان از کوتل شيبر و مسير باميان – ولسوالي يکاولنگ به روي ترافيک باز است، اما ساير مسيرهاي اين ولايت با مرکز باميان و کابل، به صورت کامل بر روي ترافيک بسته است.
مسوولان محلي باميان گفته اند که نزديک به بيست موتر مسافر بري در ساحة کوتل شاتو در ولسوالي پنجاب باميان نيز گير مانده اند.
رياست فوايد عامه باميان و دايکندي تأکيد دارند که اگر بارنده‌گي و شدت طوفان کاهش نيابد، ممکن مسيرهاي مواصلاتي هردو ولايت همچنان به روي ترافيک بسته بمانند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید