ده مهم‌ترين خطرهايي که در سال 2019 جهان را تهديد مي‌کنند

مجمع جهاني اقتصاد (WEF)، در تازه‌ترين گزارش خود خطرهاي جهان در سال 2019 را دسته بندي کرده است.
اين مجمع، 10 خطر بزرگ جهان در سال 2019 را بر پايه «احتمال وقوع» و «ميزان اثر گذاري» دسته بندي کرده است.
در گزارش اين نهاد آمده است که خطرهاي حوادث آب و هواي شديد، شکست مقابله با تغييرات آب و هواي، بلاياي طبيعي، دزدي اطلاعات، حملات سايبري، بلاياي طبيعي ساخت بشر، مهاجرت اجباري گسترده، تلفات تنوع گونه‌يي و فروپاشي ايکو سيستم، بحران‌هاي آب و حباب دارايي در اقتصادهاي بزرگ، به ترتيب بر پايه احتمال وقوع پيش‌بيني شده است.
اما؛ خطرهاي چون سلاح‌هاي کشتار جمعي، شکست مقابله با تغييرات آب و هواي، حوادث آب و هواي شديد، بحران‌هاي آب، بلاياي طبيعي، تلفات تنوع گونه‌يي و فروپاشي ايکو سيستم، حملات سايبري، شکست زيرساخت هاي اطلاعات حياتي، بلاياي طبيعي ساخت بشر و شيوع بيماري‌هاي واگيردار هم بر بنياد ميزان اثر گذاري رده بندي شده است.
در گزارش مجمع جهاني اقتصاد هم‌چنان آمده است، از مجموع 10 خطر بزرگ جهان، شش ريسک مربوط به حوزه محيط‌ زيستي است.
مجمع جهاني اقتصاد تصريح کرده است که از 5 خطري که بالاترين احتمال وقوع را در 2019 دارند، سه خطر نخست، زيست‌ محيطي هستند.
مجمع جهاني اقتصاد همه ساله خطرهاي بزرگ جهاني را پيشبيني مي‌کند و نسبت به وقوع آن هشدار مي دهد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید