نقاط مبهم مذاکرات امريکايي ها با طالبان روشن شود

انجينير عبدالله قندهاري:
پس از رسانه يي شدن مذاکرات صلح ميان نماينده گان امريکا و طالبان در قطر، تحليل ها و برداشت هاي گوناگون از اين مذاکرات و توافق انجام مي شود.
انجينير عبدالله قندهاري در مورد اين مذاکرات و توافق و اين که نيروهاي امريکايي در 18 ماه از افغانستان بيرون مي شوند مي گويد: صلح يک امر الهي است و بايد افغان ها از رحمت خداوندي نااميد نشوند و ممکن است ما شاهد صلح و پايان جنگ در کشور خود باشيم و مذاکرات نماينده گان امريکا با طالبان روزنه ي اميد براي همه شده است.
بايد گفته شود که در اين مذاکرات برخي از مسايل مبهم است و ضرورت به وضاحت بيشتر دارد.
اين که گفته شده است نيروهاي امريکايي در 18 ماه از افغانستان بيرون مي شوند تا حال روشن نيست که به چه تعداد نيروهاي آنها بيرون مي شوند.
به همين گونه اگر زندانيان طالب از محابس کشور آزاد شوند بايد طالبان از حکومت افغانستان بخواهند که زندانيان آنها را آزاد کند در حالي که طالبان مذاکره با حکومت غني را رد کرده اند.
همچنان طالبان در اين مذاکرات تقاضا کرده اند که نام رهبران شان از فهرست سياه حذف شود در حالي که زماني يک مقام بلند پايه امريکايي گفت که طالبان در فهرست سياه آنها قرار ندارد و اين نکته نيز بايد روشن شود.
قندهاري گفت که موضوع تحريم ها عليه رهبران طالبان يک سخن بي اساس است.
زيرا شبکه استخبارات پاکستان «ISI» براي رهبران طالبان چندين گذرنامه (پاسپورت) در اختيار آنها قرار داده است و برخي از کشورهاي خليج به ميليون ها دالر به گروه طالبان کمک مي کند تا آتش جنگ خاموش نشود و ذبيح الله مجاهد همه روزه در مورد چگونگي تحولات نظامي به رسانه ها آزادانه اطلاع رساني مي کند که اين همه مي رساند که طالبان تا اکنون زير تحريم قرار ندارند.
اين آگاه سياسي گفت که اگر قرار باشد طالبان به پروسه صلح بپيوندند بايد براي افراد آنها اشتغال زايي شود و آنها جذب صلح آميز جامعه شوند و خانواده هاي شان را که اکنون از راه تفنگ زدن تغذيه مي کنند، از راه کسب و کار تغذيه شوند.
وي گفت تا زماني که اين مشکل حل نشود اگر طالبان به پروسه صلح هم بپيوندند، پس از گذشت زمان دوباره به جبهات جنگ خواهند رفت، زيرا جز جنگ و سلاح، راهي براي امرار معيشت خانواده هاي شان ندارند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید