سرمقاله: با این بی‌اتفاقی‌ها کشور را تباه نکنید!

در حالی که تلاش ها برای تأمین صلح در کشور ادامه دارد، اما اختلاف میان برخی از چهره های سیاسی و رهبران حکومت بر سر چگونگی تأمین صلح بالا گرفته است.
پس از این که در نشست مسکو تعدادی از شخصیت های سیاسی با نماینده گان طالبان دیدار داشتند و در پایان نشست اعلامیه‌یی هم صادر کردند، اما رییس جمهور غنی نشست مسکو را بی نتیجه تلقی کرد و گفت که شرکت کننده گان در نشست مسکو صلاحیت اجرایی ندارند و باید طالبان برای تأمین صلح در کشور آماده گفت و گو و مذاکره با حکومت افغانستان شوند.
زلمی خلیل زاد دو روز پیش در انستیتیوت صلح امریکا در واشنگتن گفت که چگونگی آینده اداره افغانستان به دست خود افغان ها است و باید گروه ها و شخصیت های سیاسی در این مورد بحث کنند و تصمیم بگیرند که آینده حکومت چگونه باشد.
به همین گونه حامدکرزی رییس جمهور پیشین دیروز در ازبیکستان اعلام داشت که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بدون تأمین صلح، شفاف نخواهد بود. یعنی منظور آقای کرزی این است که انتخابات ریاست جمهوری باید زیر نظر یک اداره دیگر که گاهی از آن به نام حکومت موقت یاد می شود برگزار و حتا وی خواهان برگزاری لوی جرگه عنعنوی نیز شده است.
این خواست و طرح کرزی از سوی رهبران حکومت وحدت ملی به ویژه رییس جمهور غنی رد شده و سبب عصبانیت او نیز گردیده است.
طالبان هنوزهم به آن موضع و نظر قبلی شان اصرار دارند که با حکومت افغانستان حاضر به گفت و گو نمی شوند.
با توجه به چنین مشکلاتی که دامنگیر مردم افغانستان شده است و این که طعنه زدن و اختلاف میان نهادها و چهره های سیاسی با گذشت هر روز بیشتر می شود، باید راه حلی جستجو شود و بن بست فرا راه صلح در کشور بشکند.
برای فایق آمدن به این مشکلات باید شخصیت های سیاسی و رهبران حکومت از عقب میز خطابه ها آن هم با طعن و لعن به یکدیگر شان تاخت و تاز نکنند و نظریات و مواضع یکدیگر را به باد انتقاد نگیرند.
بهتر این خواهد بود که آنها زمینه دیدار و گفت و گوی دوستانه را در میان شان فراهم نمایند و مسایل حاد در کشور را در فضای برادری و اخوت به بحث بگیرند و سرانجام راه حلی را با مشوره با نماینده گان مردم افغانستان و گروه های اجتماعی دریابند و به یک اجماع ملی خود شان را نزدیک سازند.
در غیر آن با موضع گرفتن برضد یکدیگر در نشست های داخلی و یا بیرون از کشور نه تنها که مشکل حل نخواهد شد، بل گراف بی اعتمادی ها در میان شان گسترش خواهد یافت که سرانجام مردم افغانستان درد و مصیبت این بی اتفاقی ها را خواهند دید.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید