ترامپ: اگر ايران شهروندان امريکا را آزاد نکند با پيامدهاي جدي روبه رو مي‌شود

رييس جمهوري امريکا هشدار دادکه اگر ايران تمامي شهروندان امريکا را آزاد نکند، با پيامد‌هاي تازه و جدي اين کارش مواجه خواهد شد.
دونالد ترامپ از ايران خواسته است که رابرت ليونسن، مامور سابق اداره تحقيقات فدرال امريکا، سيامک نمازي، تاجر و پدرش باقر نمازي و تمامي ديگر شهروندان امريکا را که به گونه غير منصفانه بازداشت کرده، به امريکا باز گرداند.
قصر سفيد با اشاره به محکوم شدن يک محقق دانشگاه پرينستون به اتهام جاسوسي به ده سال زندان از سوي ايران گفته است، از حدود چهل سال به اين‌سو ايران به بازداشت افراد و گروگان‌گيري ادامه داده‌است.
قصر سفيد روزگذشته گفت که اگر ايران تمامي شهروندان امريکا را که به طور غير منصفانه بازداشت کرده آزاد نکند و باز نگرداند، رييس جمهوري امريکا آماده است به اقدامات تازه و جدي عليه ايران متوسل شود.
رابرت ليونسن هنگام ديدار از جزيره کيش ايران در سال 2007 ناپديد شد.
حکومت ايالات متحده امريکا در بدل دريافت معلوماتي که منجر به بازگشت ليونسن به امريکا شود، 5 ميليون دالر انعام تعيين کرده‌است.
تهران هر گونه دست داشتن در قضيه ناپديد شدن اين مامور سابق اف بي‌ آي را رد کرده و گفته است نمي‌داند ليونسن کجاست.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید