آيا از آدرس سفارت‌خانه‌هاي افغانستان، اعلان فاتحه بايد نشر شود؟

به تازه‌گي صفحه رسمي سفارت افغانستان در واشنگتن امريکا، اعلان فاتحه خانم حشمت غني احمدزي، خانم برادر رييس جمهورغني را نشر کرده که اين اقدام، واکنش‌هاي جدي را درپي داشت.
پست اخير سفارت افغانستان در واشنگتن در صفحه رسمي‌اش کاملن مشابه يک اعلان فاتحه مقام‌هاي دولتي است که معمولن از طريق راديو و تلويزيون ملي به نشر مي‌رسد.
نشر چنين مطلبي از طريق زبان و بلندگوي يک نهاد ديپلوماتيک از سوي خيلي‌ها خلاف عرف و معيارهاي ديپلوماتيک خوانده شده و از همين‌رو، از ميان 118 نظري که پاي اين پست در برگه‌ي فيسبوک سفارت نوشته شده، بيشتر آن نشر اعلان فاتحه از صفحه رسمي سفارت را غير مسلکي و نادرست خوانده اند.
يکي از نظردهنده‌گان با نام محمد کريم فريغي، نخست با خواندن اين اعلان فاتحه پنداشته بود که گويا شخص سفير افغانستان درگذشته و از همين‌رو، چنين مطلبي از برگه سفارت نشر شده است.
ديگري به نام شاه صالح، زبان تندتر و طنزآميزي براي انتقاد از اين کار سفارت افغانستان به کار برده و در زير اين مطلب چنين نوشته است: «اعلان فاتحه از صفحه سفارت؟؟؟ عجب منطق بالا داشته از اين نفر چند روز بعد اعلانات شب شش، ختنه و چله‌گريزي را هم توقع کنيد. . .»
اين بار نخست است که شهروندان کشور با چنين مسأله‌اي رو به رو مي‌شوند و از همين‌رو، اين کار سفارت افغانستان همه را انگشت به دهان مانده است.
معمولاً سفارت‌ها و نهادهاي ديپلوماتيک کشورهاي ديگر در برخورد با چنين رويدادي، به نشر يک اعلاميه‌ي رسمي که در آن درگذشت فرد مورد نظر را تسليت گفته اکتفا مي‌کنند و تاکنون ديده نشده که متن اعلاميه فاتحه را پست کنند.
شايد از همين‌رو، برخي‌ها باور نکرده اند که چنين خطايي از آدرس يکي از نماينده‌گي‌هاي ديپلوماتيک افغانستان سر زده باشد، چنانچه اسماعيل عالمي درپاي اين اعلان فاتحه سفارت افغانستان از ديگران پرسيده که آيا اين صفحه، جعلي است يا رسمي؟
اين که سفارت افغانستان در واشنگتن براي اين‌کارش چه توجيهي دارد، مشخص نيست، اما نشر اين اعلان فاتحه از آدرس رسمي يکي از نماينده‌گي‌هاي ديپلوماتيک افغانستان سبب شده تا حتا ديپلومات‌هاي کشور نيز انگشت تعجب به دهان بگيرند و همانند سالم وحدت که اکنون در سفارت افغانستان در کانادا مصروف وظيفه است از دستگاه ديپلوماسي کشور بپرسد که مگر اعلان فاتحه هم از آدرس سفارت نشر مي‌شود؟

اشتراک گذاری:

نظر بدهید