نصيراحمددراني: اگر نيازمندي گوشت مرغ از توليدات داخلي تأمين شود واردات را قطع مي‌کنيم

وزارت زراعت و مالداري مي‌گويد، در صورتي که نيازمندي گوشت مرغ از سوي توليد کننده‌گان داخلي تأمين شود، واردات اين محصول را از کشورهاي همسايه به شکل دايمي قطع مي‌کند.
وزارت زارعت و مالداري کشور روزيکشنبه (21 دلو) نشست مشورتي را تحت عنوان «کنفرانس ملي انکشاف مرغ‌داري افغانستان» با مسوولان اتحاديه ملي مرغداران کشور داير کرد.
نصيراحمد دراني وزير زارعت مالداري و آبياري در اين نشست خطاب به اتحاديه مرغ‌داران کشور گفت: «ما حاضر هستيم که واردات گوشت مرغ را به صورت دايمي ازکشورهاي همسايه قطع کنيم، اما بايد تضمين تأمين نيازگوشت مرغ کشور از سوي شما براي مردم داده شود.»
آقاي دراني افزود، اتحاديه ملي مرغ‌داران کشور بايد پلان خود کفايي نطفه مرغ، دانه مرغ و گوشت مرغ را به وزارت زراعت ارايه کند تا دولت مسووليت خويش را براي خود کفايي گوشت مرغ ادا کند.
او، گفت که هنوزهم کليد رونق سکتور صنعت مرغداري بدست افغانستان نيست و اگر کشورهاي ديگر براي مرغ‌داران افغان جوجه مرغ ندهند نمي‌توانند خود جوجه توليد کنند.
در حال حاضر حدود 80 درصد گوشت مرغ مورد نياز کشور درداخل توليد مي‌شود وحدود 20 درصد نياز است که از خارج وارد شود؛ اما وزارت زراعت و مالداري به تازه‌گي واردات گوشت مرغ را ازکشورهاي ايران و پاکستان موقتاً قطع کرده است.
گفته مي‌شود، گوشت مرغ هم اکنون نيز به صورت قاچاق از ايران و پاکستان وارد مي‌شود.
بر بنياد بررسي اتحاديه ملي مرغ‌داران، افغانستان سالانه به 295 هزار تُن گشت مرغ نياز دارد؛ اما مسوولان اين اتحاديه مي‌گويند که مرغ‌داران افغانستان هم اکنون ظرفيت توليد 219 هزارتُن آن را دارد.
معروف ظفر رييس اتحاديه ملي مرغ‌داران افغانستان گفت: «حدود 8 هزار و 659 فارم مرغ‌داري درکشور وجود دارد که 6 هزار و 240 فارم آن فعال است و بقيه غير فعال‌اند.»
آقاي ظفر افزود که اخيرن 46 فارم جديد مرغ‌داري نيز در کشور به فعاليت آغاز کرده که ظرفيت توليد 196 هزار مرغ را در يک دوره دارند.
با اين وجود، رحيم الله سمندر رييس عامل اتاق تجارت مي‌گويد که فارم‌هاي مرغ‌داري در کشور براي 400 صد هزار نفر شغل مستقيم و غير مستقيم ايجاد کرده اند که از اين لحاظ بيشترين زمينه کاري را اين سکتور فراهم کرده است.
نبود زمين براي فارم‌هاي مرغ‌داري، ممانعت هاي وقفي واردات گوشت مرغ، مافيايي شدن اين سکتور و نيز نبود واکسين‌هاي با کيفيت از جمله مشکلات مرغ‌داري‌ها در کشور اند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید