خواست هواداران نامزدان معترض: انتخابات کابل باطل و کميشنران محاکمه شوند

هواداران نامزدان معترض انتخابات پارلماني کابل با راه اندازي راه‌پيمايي اعتراضي در کابل خواستار ابطال تمامي آراي انتخاباتي حوزه کابل و محاکمه کميشنران کميسيون انتخابات شدند.
صدها تن از هواداران نامزدان معترض انتخابات پارلماني کابل روز يک‌شنبه(21 دلو) با سر دادن شعار «مرگ بر کميشنران کميسيون انتخابات»، دست به راه‌پيمايي زده و خواستار برگزاري مجدد انتخابات پارلماني حوزه کابل شدند.
آنان هم‌چنان بر محاکمه اعضاي کميسيون انتخابات به اتهام دست‌برد به آراي مردم و فساد در روند انتخابات، تأکيد کردند.
عرفان الله عرفان نامزد معترض انتخابات پارلماني کابل گفت: «تقلب گسترده در انتخابات پارلماني صورت گرفته و نتايج اين انتخابات براي نامزدان قابل قبول نيست، نياز است که تمامي آراي انتخابات کابل باطل اعلام شود.»
آقاي عرفان افزود که کميسيون رسيده‌گي به شکايت‌هاي انتخاباتي بايد بر فيصله خود مبني بر ابطال تمامي آراي انتخابات کابل بياستد و بار ديگر انتخابات پارلماني کابل را باطل اعلام کند؛ زيرا به گفته او، مداخله سرور دانش معاون دوم رييس جمهور برخورد سياسي و غير قابل قبول است.
سرور دانش معاون دوم رييس جمهور پس از ايجاد تنش ميان دو کميسيون انتخابات مبني بر ابطال تمامي آراي انتخاباتي حوزه کابل فيصله کرد که براي جلوگيري از ابطال آراي کابل بايد بررسي مجدد انجام شود.
با اين وجود، نامزدان معترض انتخابات پارلماني کابل مي‌گويند که حکومت نبايد در امور کميسيون‌هاي انتخاباتي مداخله کند و کميسيون انتخابات مطابق اسناد ارائه شده از تقلب در انتخابات پارلماني کابل، تمامي آرا را باطل اعلام کند.
حسن جان دولتزي ديگر نامزد معترض انتخابات پارلماني کابل نيز گفت که در پيوند به تقلب و فساد در روند انتخابات پارلماني کابل اسناد معتبر در نزد نامزدان موجود است که نشان مي‌دهند، کميسيون انتخابات با آراي مردم معامله کرده است.
آقاي دولتزي هشدار داد، در صورتي که به خواسته‌هاي نامزدان معترض توجه نشود، نامزدان و هواداران شان در انتخابات رياست جمهوري آينده شرکت نخواهند کرد.
اين نامزد معترض از نهادهاي عدلي و قضايي خواست که عاملان تقلبات انتخاباتي را شناسايي و مورد پيگرد قانوني قرار دهند.
اين چهارمين باري است که هواداران نامزدان معترض انتخابات کابل دست به تظاهرات زده و خواستار برگزاري دوباره انتخابات پارلماني حوزه کابل و محاکمه اعضاي کميسيون انتخابات شده‌اند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید