معترضان درجوزجان: حزب جنبش نمي‌گذارد يک «ترکمن» معاون والي شود

شماري از باشنده‌گان ولايت جوزجان از سه روز به اين‌سو، با برپايي چادرتحصن در مقابل دروازه ساختمان ولايت جوزجان در پيوند به معرفي نشدن عبدالقادرماليه به عنوان معاون والي جوزجان اعتراض کرده‌اند.
اين معترضان مي‌گويند، هواداران حزب جنبش در معرفي نشدن معاون جديد والي جوزجان دست دارند. آنان هم‌چنان ادعا مي‌کنند که هواداران اين حزب نمي‌گذارند که يک «ترکمن» به عنوان معاون والي گماشته شود.
عبدالقادر ماليه، پيش از اين معاون شوراي ولايتي جوزجان بود و به تازه‌گي از سوي رييس جمهورغني به عنوان معاون مقام ولايت جوزجان گماشته شده است. آقاي ماليه باشنده ولايت جوزجان از قوم ترکمن است.
معترضان که بيشترشان از قوم ترکمن هستند، مي‌گويند، تا برآورده شدن خواست شان عقب نشيني نمي‌کنند و اگرمعاون والي به مقام خود گماشته نشود، هم چنان اعتراضات شان را گسترده ترخواهند ساخت.
در همين حال، فريدون انيق سخن‌گوي والي جوزجان مي‌گويد که اين موضوع سياسي نيست و تنها يکي از متنفذان قوم ترکمن خواستار معرفي نشدن آقاي ماليه به عنوان معاون والي جوزجان شده است.
او گفت که گفت‌وگوها ميان معترضان دو طرف جريان دارد و اين مشکل به زودي حل خواهد شد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید