سرمقاله پاکستان هنوز هم از تروريستان حمايت مي کند!

پس از نشست مسکو، قرار است هيأت طالبان در هفته جاري با مقامات پاکستاني از جمله نخست وزير آن کشور ديدار داشته باشند.
ديدار مقامات طالبان با مقامات پاکستاني از چند منظر قابل تأمل وانديشه است.
– نظاميان پاکستاني به ويژه شبکه استخبارات آن کشور در ايجاد گروه طالبان براي دنبال اهداف شيطاني شان در منطقه وافغانستان نقش اساسي داشتند.
حکومت پاکستان سال‌هاست که گروه طالبان را سازماندهي وتجهيز مي‌کند تا در افغانستان زيرنام جهاد وتطبيق شريعت بجنگند.
البته برخي از کشورهاي ديگر از جمله عربستان و شيخ‌هاي عرب، گروه تروريستي طالبان را تمويل مي‌کنند، ولي تمام اين کشورها و گروه‌ها جلو طالبان را به دست پاکستان داده اند.
– طالبان در قضيه صلح افغانستان هيچ صلاحيتي ندارند، بل اين نظاميان پاکستاني است که به طالبان مي‌گويند چه کنند و چه موضع بگيرند واين کشور در تمام مذاکرات چه در قطر و يا مسکو، حرکات طالبان را زير نظر داشتند تا مبادا ازاهداف پاکستاني‌ها بيرون شوند.
– در گذشته آن‌عده از رهبران و فرماندهان طالبان که تمايل به صلح ومذاکره نشان داده اند از سوي شبکه استخبارات پاکستان يا به قتل رسيده اند ويا زنداني شده اند.
بازداشت ملا برادر که چند سال را در زندان حکومت پاکستان به سر برد، گواه اين مدعاي ماست.
با توجه به اين ملاحظات ديدار هيأت طالبان با مقامات پاکستاني در حقيقت ديدار و ملاقات يک دست پرورده با بادارش مي‌باشد که اين ديدار بيشتر به يک نمايشنامه مضحک شبيه مي‌باشد.
از سوي ديگر حکومت پاکستان با اين ترفند مي‌خواهد تا طالبان را به عنوان يک گروه مشروع و جانشين حکومت افغانستان به جهانيان معرفي دارد که جداً قابل نگراني مي‌باشد.
به همين گونه سفر شهزاده سعودي به پاکستان که هم‌زمان با ديدار هيأت طالبان انجام مي‌شود، نگراني‌ها را افزايش مي‌دهد و ممکن است اين دو کشور حامي تروريستان بين‌المللي، باردگر بر عليه مردم مظلوم افغانستان توطيه مشترک را راه‌اندازي کنند.
اکنون رهبران حکومت افغانستان و گروه‌ها وشخصيت‌هاي سياسي بايد اختلاف شان را کنار بگذارند و در برابر قضيه به قدرت رسانيدن طالبان موضع مشترک بگيرند و مسووليت شان را در برابر مردم و کشور انجام دهند. زيرا اختلاف نهادها، چهره‌ها و شخصيت‌هاي سياسي مي‌تواند موضع طالبان را قوي‌تر سازد.
اين در حالي‌ست که در هفته‌پيش هراس‌افگنان در بلوچستان ايران و کشمير هند تعدادي از نيروهاي امنيتي اين کشورها را با راه‌اندازي حملات انتحاري که از پاکستان سازماند‌هي شده است، به قتل رسانيده اند.
حکومت افغانستان از اين رخداد غم‌انگيز درايران و هند بايد استفاده کند وصداي منطقه را بر عليه پاکستان بلند سازد.
اگر طالبان در افغانستان به قدرت رسانيده شوند و سرنوشت مردم به دست آن‌ها سپرده شود، بعيد نيست که حوادث ناگوار ديگر در منطقه وجهان رخ خواهد داد و خواب را از چشمان همه دور خواهد ساخت.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید