نامه سرگشاده قابل توجه رييس جمهوري کشور و مسوولان معارف افغانستان!

در حالي که بنياد معارف ترکيه که مديريت مکاتب افغان-ترک شبرغان، هرات و مزار شريف را بر عهده گرفت و نيروهاي امنيتي شب هنگام به اين مکاتب يورش بردند و پس از لت کوب دانش آموزان و استادان اين مکاتب، نماينده گان بنياد معارف ترکيه که مربوط به حکومت رجب طيب اردوغان رييس جمهوري ترکيه است، در اين مکاتب جابه جا شدند و آنها وعده هاي مبني بر بهبود آموزش و پرورش در مکاتب افغان-ترک را دادند و به مسوولان افغانستان گفتند که به زودي تعداد زيادي از آموزگاران ترکي را که داراي تحصيلاتي به سويه ماستر و داکتر اند به اين مکاتب جهت تدريس خواهند آورد.
اما پس از گذشت چندين ماه نه تنها که استادان ترکي را نياوردند، بل نظم تدريس به نسبت نبود ظرفيت دراين مکاتب برهم خورده و چند استادي که از ترکيه آمده بودند، با زبان انگليسي آشنايي نداشتند و براي تدريس مضامين ساينسي هم مشکلات زياد به وجود آمد.
پس از بروز اين مشکلات و بي نظمي ها، مسوولان بنياد معارف ترکيه مجبور شدند تا طي اعلاميه هايي از آموزگاران افغانستاني تقاضا کنند که بيايند مسووليت تدريس دانش آموزان را برعهده بگيرند.
با توجه به اين مشکلات بايد مسوولان معارف افغانستان که از مساعدت چند ميليون دالري کشور ترکيه به اين مکاتب سخن مي زدند و وعده هاي فريبنده بنياد معارف ترکيه را که مي گفتند استادان ترکي به سويه ماستر و داکتر را به مکاتب افغان-ترک مي فرستند، به مردم افغانستان پاسخ بدهند و بگويند که آيا اين يک جفاي بزرگ به معارف افغانستان نيست؟
پس چه شد آن آموزگاراني که داراي تحصيلات عالي اند و از ترکيه به منظور تدريس دانش آموزان اين مکاتب مي آيند؟
ما باور داريم که بنياد معارف ترکيه در افغانستان اهداف سياسي دارد و مي خواهد بنياد آموزش و پرورش را در مکاتب افغان-ترک از بيخ نابود کند و پس از آن به کشور شان فرار نمايند.
ما دانش آموزان مکاتب افغان-ترک از رييس جمهوري کشور و مسوولان معارف مي خواهيم که به دست خود شان به معارف کشور آسيب نرسانند و فريب وعده هاي دروغين بنياد معارف را نخورند و به دانش آموزان اين مکاتب از ترحم و عطوفت کار بگيرند.
رييس جمهوري کشور و مسوولان معارف بايد يک هيأت مسلکي را جهت ارزيابي به اين مکاتب که بنياد معارف ترکيه، آنها را برعهده گرفته اند، بفرستد و از نزديک مشاهده کند که دراين مکاتب چه مي گذرد.
اگر نظام آموزش در اين مکاتب آسيب ديده باشد بايد به بنياد معارف ترکيه اجازه ندهد که رهبري چند مکتب ديگر را برعهده گيرد.
ما دانش آموزان مکاتب افغان-ترک از رييس جمهوري کشور مي خواهيم که آينده ما را سياه نسازد و بگذارد که با خاطر آرام دروس خود را فرا بگيريم.
تعدادي از دانش آموزان مکاتب افغان-ترک

اشتراک گذاری:

نظر بدهید