سرمقاله: کمپاین های پیش از وقت رییس جمهور غنی!

قشلاقی:
در حالی که ما هرروز به سوی سال نو نزدیک شده می رویم، فاصله ما با روز انتخابات ریاست جمهوری در کشور نیز نزدیک می شود. این مسأله برای تمام کاندیدا های ریاست جمهوری حایز اهمیت است، زیرا آنان به تلاش های قانونی شان برای دستیابی به کامیابی در انتخابات، ادامه می دهند.
این در حالیست که مطابق قانون انتخابات کاندیدا ها برای جلب آرای مردم مطابق قانون حق کمپاین انتخاباتی را دارند که سال آینده زمان آن مشخص می شود و در آن مدت آنان از هر راه قانونی در این روند استفاده می کنند.
اما در کشور ما رؤسای جمهوری که در زمان قدرت شان خود یکی از کاندیدا های انتخابات آتی بوده اند، همیشه برای پیروزی خویش به کمپاین های بی موقع و خارج از زمان تعیین شده دست می زنند که این کار غیر قانونی می باشد.
در این رابطه کاندیدا های ریاست جمهوری انتخابات سال آینده از همین اکنون اظهار نگرانی کرده اند و گفته اند که زعامت کشور با استفاده از امکانات دولتی، کار های غیرقانونی می کند تا بهره برداری سیاسی در راستای پیروزی در انتخابات داشته باشد.
گزارش شده است که کاندیدا های معترض گفته اند که مقرری های جدیدی که از سوی رییس جمهور در این اواخر صورت گرفته است همه دلایل سیاسی دارند.
این نکته می رساند که رییس جمهور می خواهد مهره های مورد نظر خود را از همین اکنون در پست های حساس مقرر کند. این ها خواهان توقف این حرکات رییس جمهور می باشند.
همه به یاد دارند که چند روز پیشتر رییس جمهوری کشور به ولایت ننگرهار سفر کرد و ظاهرن این کار برای بررسی مشکلات مردم شینوار بود، اما مردم به زودی درک کردند که رییس جمهور در واقع برای کمپاین پیش از وقت برای جلب آرای مردم به آن منطقه سفر کرده است. از این رو آنان بر رییس جمهور اعتراض کردند و رییس جمهور در میان اعتراضات مردم مجبور شد محل را ترک کند و به این ترتیب تیرش به سنگ خورد.
حالا در پشت تلاش های دیگر، رییس جمهور در تقرر و تبدل برخی از افراد منظور انتخاباتی دارد. به همین گونه گفته می شود که رییس جمهور می کوشد برخی از چهره های سیاسی کشور را به بهانه های گوناگون خلع سلاح کند.
اقدام رییس جمهور در خلع سلاح جنرال جرأت نیز اقدامی شتاب زده وبه منظور زیر فشار قرار دادن یکی از تیم های انتخاباتی و رقیب رییس جمهور در انتخابات پیش رو می باشد.
ما آن چه گفته آمدیم، از دولت می خواهیم که دست از این گونه حرکات بردارد و به خواست های کاندیدا های دیگر ریاست جمهوری نیز حرمت گذاشته و در مخالفت با آن ها قرار نگیرد.
قوانین نافذ کشور باید بالای همه شهروندان کشور به شمول رییس جمهور به گونه یکسان تطبیق گردد و در آن به کسی امتیازی داده نشود.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید