اعلام وضعيت اضطراري در مرزهاي جنوبي امريکا

دونالد ترمپ، رييس جمهوري ايالات متحده، سرانجام در رابطه با مرزهاي جنوبي امريکا اعلام «وضعيت اضطراري ملي» کرد، رويدادي که از پيش به دموکرات‌ها هشدار داده بود، تا ماجراي ساخت ديوار مرزي وارد مرحله جديدي بشود.
کاخ سفيد فرمان آقاي ترمپ را منتشر کرده است که مي‌گويد: «شرايط کنوني در مرز جنوبي گوياي يک بحران انساني و امنيتي‌است که اساس منافع ملي و امنيت کشور را تهديد مي‌کند و از اين رو ايجاب مي‌کند که وضعيت اضطراري اعلام شود.»
پيش از اين نانسي پلوسي، رييس مجلس نماينده‌گان امريکا، و شماري از دادستان‌هاي دموکرات‌ ايالت‌ها تأکيد کرده بودند که ماجرا را به دادگاه مي‌کشانند.
اتحاديه آزادي‌هاي مدني امريکا نيز ساعتي پس از دستور دونالد ترمپ براي برقراري شرايط اضطراري در مرزهاي جنوبي اعلام کرد که قصد دارد از اين تصميم به دادگاه شکايت ببرد.
ترمپ در اين رابطه از قانون 1976 بهره برده است، قانوني که کنگره آن را وضع کرده تا محدوديت‌هايي را براي رييس جمهوري در رابطه با اعلام وضعيت اضطراري تعيين کرده باشد. طبق اين قانون، رييس جمهوري بايد به کنگره در رابطه با وضعيت اضطراري به طور علني اطلاع دهد و هر شش ماه يک بار نيز گزارشي به آن ارايه کند.
از سويي هم مجلس نماينده‌گان و مجلس سنا نيز مي‌توانند اين وضعيت اضطراري را با راي اکثريت ملغا کنند، منتها هر کدام آن‌ها براي اين امر به دو سوم راي اعضاي خود نياز دارند.
دونالد ترمپ مي‌گويد که امريکا با هجوم باندهاي تبهکار و قاچاق‌چيان مواد مخدر و نيز سيل مهاجران غيرقانوني مواجه است که اين امر ساخت ديوار مرزي در جنوب کشور را به يک ضرورت تبديل مي‌سازد.
او، ابتدا خواستار بودجه‌يي برابر با 5.7 ميليارد دالري براي ساخت اين ديوار شده بود، اما دموکرات‌ها آن را رد کردند، امري که به تعطيلي 35 روزه بخشي از ادارات فدرال ايالات متحده منجر شد و در نهايت نيز رييس جمهوري امريکا را واداشت که اعلام «وضعيت اضطراري ملي» کند.
نانسي پلوسي تأکيد داشته که آقاي ترمپ با اعلام وضعيت اضطراري کنگره را دور زده و يک اقدام غيرقانوني انجام داده است. او، هم‌چنان هشدار داده که رييس جمهور دموکرات بعدي در رابطه با اسلحه چنين خواهد کرد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید