مزدور با بادارش دیدار نمی‌کند !

در حالی که منطقه گرفتار تحولات مثبت و منفی برای افغانستان است و جهان نیز همچنان از مردم و حکومت این کشور حمایت می کند، عملکرد های طالبان برای صلح در افغانستان همچنان یک تحول قلمداد می شود.
از سه روز به این سو گزارش شده است که سران طالبان به پاکستان می آیند تا با عمران خان نخست‌وزیر آن کشور دیدار و گفت و گو کنند. این گزارش همچنان مشعر بود که این دیدار قرار بود امروز در اسلام آباد اتفاق بیفتد.
سفر هیأت طالبان با واکنش های مختلف مواجه شد و از جمله حکومت افغانستان از این بابت به سازمان ملل متحد شکایت کرد و تحلیلگران به این باور بودند که این کار مانوریست که در آن طالبان نشان می‌دهند که گویا آنان بیرون از پاکستان زنده گی می کنند و حالا به دعوت پاکستان به این کشور سفر کرده اند.
دیدار هیأت طالبان طوری سازمان دهی شده بود که آنان همچنان بتوانند با ولیعهد عربستان سعودی که امروز به پاکستان سفر می کند، دیدار کنند. اگر این کار صورت بگیرد به معنای آن است که پاکستان و سعودی ها به نحوی طالبان را به رسمیت می شناسند.
در چنین وضعیتی که پاکستان از سفر ولیعهد عربستان سعودی محمدبن سلمان سود کلانی می برد؛ زیرا آن کشور که به کمبود ارز و سرمایه گذاری کشور های خارجی مواجه شده است، قرار است به زودی شاهد سرمایه گذاری ده میلیارد دالری عربستان سعودی در بندر گوادر پاکستان باشد که می تواند سبب رشد اقتصادی و شکوفایی این بندر گردد.
حالا بنابر گزارش های واصله سفر هیأت طالبان به پاکستان رد شده است و این کار از آن رو محقق می شود که پاکستان از سوی افغانستان و سازمان ملل متحد زیر فشار قرار گرفت و سازمان استخبارات نظامی پاکستان مجبور شد از سفر هیأت طالبان و دیدارش با عمران خان جلو گیری به عمل آورد.
در این شکی نیست که طالبان مزدوران پاکستان و گوش به فرمان سازمان استخبارات نظامی آن کشور می باشند و اگر آنان به دیدار عمران خان موفق می شدند در واقع این مسأله به اثبات می رسید.
پاکستانی ها همیشه مدعی هستند که سران طالبان و فرماندهان آن ها در خاک پاکستان زنده گی نمی کنند. این در حالیست که شورای رهبری طالبان که به نام شورای کویته مشهور است، در شهر کویته موجود است و آنان از همین شهر جنگ های طالبان را به همکاری سازمان استخبارات نظامی پاکستان رهبری می کنند.
در چنین وضعیتی ما از دولت افغانستان می خواهیم که دیپلماسی قویی را در این گونه موارد از خود نشان بدهد و به جهانیان پیوسته این را گوشزد کند که طالبان نوکران پاکستان هستند و به استشاره آن کشور به جنگ در افغانستان ادامه می‌دهند.
فراموش نکیم که وضعیت در منطقه بسیار نازک شده است و در نظرداشتن ظرافت های دیپلماسی ما را در راه تحت فشار قرار دادن پاکستان برای کشانیدن طالبان برای گفت و گو با دولت افغانستان کمک کند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید