نامه وارده

باشنده گولايي حصه اول خيرخانه، کوچه هفتم افسوتر هستم! ساعت 7:30 دقيقه صبح روزچهارشنبه( اول حوت) از خانه به طرف سرک عمومي روان بودم که در بين کوچه مقابل مکتب خصوصي آريانا، سه پسربچه که تفنگچه به دست داشتند مقابلم سبز شده با لحن آمرانه برايم گفتند؛ “لپ تاپ و تلفن هايت را براي ما بده.” من که چهار طرف خود ديدم کسي نبود، آن‌ها بدون اين که منتظر بمانند، دستکولم را باز کردند، بکسک جيبي دو تلفن و لپ‌تاپ‌ام را گرفتند و آهسته آهسته با خاطر آرام به طرف مکتب بي بي هوا که دو کوچه آن‌طرف‌تر بود روان شدند. من که در مقابل يک عمل انجام شده قرار گرفته بودم، جز سکوت ديگر چاره نداشتم. از ترس صدا در گلونم خفه شده بود و در جاي خود ميخ‌کوب شده بودم. پس از گذشت چند دقيقه مردي جواني که از کوچه مي‌گذشت، من را در آن حالت ديد و نزديکم آمد و پرسيد، خيرتي است همشيره؟ من گفتم همه چيزم را به سرقت بردند. گفت وکيل گذر وپوليس را در جريان بگذاريد. من هم رفتم پيش آقاي عبدالبصير وکيل گذر و موضوع را نيز به پوليس و حوزه اطلاع دادم. اما پاسخ مسوولان حوزه برايم اين بود که از دو روز به اين‌طرف، پيش از صد مورد دزدي تلفن‌هاي همراه و سرقت جيب افراد در اين منطقه صورت گرفته است و شما هم مي‌توانيد با آقاي عبدالبصير وکيل گذر به تماس باشيد. دوباره برگشتم خانه به جز تاتواني اشک ريختن کاري ديگري از دستم برنمي‌آيد. لطفن به داد مردم بيچاره برسيد وقتي در دو شبانه روز، بيش از صد مورد سرقت به صورت سازمان يافته در يک منطقه صورت مي‌گيرد، اين عمق فاجعه است؛ اما هيچ کس مسووليت خود را نمي‌پذيرد و پوليس که مکلفيت‌اش تأمين امنيت جان و مال مردم است، مثل افراد عادي تنها آمار سرقت‌ها را دارد، ولي هيچ اقدامي در قبال گرفتاري سارقان تاکنون نکرده و اصلن هم نمي‌پذيرد که بازداشت اين افراد از وظيفه و مسووليت‌هايش است. واقعيت امر اين است که مقام‌ها و مسوولان امنيتي اصلن نسبت به آن‌چه وظيفه و مسووليت شان است احساس نمي‌کنند. شهروندان افغانستان به ويژه پايتخت نشينان در حال حاضر هيچ مصونيت مالي و جاني ندارند و حتا در برخي موارد گفته مي‌شود که حلقاتي در درون حوزه‌ها با سارقان تلفن‌هاي همراه و سارقان موترهاي مردم هم‌دست هستند. حکومت اگر براي مردم است پس اين همه جنايت توسط افراد ياغي در روز روشن به صورت آزادانه چه است، پس حکومت کجاست و مردم در چنين وضعيتي به که و به کجا مراجعه کنند. باشنده‌گان خيرخانه از رويدادهاي پي‌هم سرقت و دزدي‌هاي مسلحانه جداً نگران هستند، مردم در خانه و در کوچه مصون نيستند روزانه شاهد ده‌ها رويداد از اين دست را شاهد هستيم و اگر براي بهبود اين وضعيت رسيده‌گي نشود، مردم در به راه‌پيمايي خواهند زد. من به عنوان يک شهروند از بي‌کفايتي و بي‌مسووليتي پوليس اعتراض دارم، بنابراين از اين طريق مي‌خواهم اعراضم به گوش مقام‌هاي حکومتي برسد، تا باشد که نيروهاي پوليس آن‌چه وظيفه شان است را به وجه احسن انجام دهند، تا مردم با خاطر آسوده به کار و زنده‌گي خود رسيده‌گي کرده بتوانند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید