داعش 3 عضو فعال خود را تيرباران کرد

امين‌الله امين، ولسوال قوش‌تيپة جوزجان به رسانه‌ها گفت که جنگجويان داعش سه عضو فعال خود را در جوزجان تيرباران کردند، گفته مي شود، در ميان اين افراد قاري قدرت‌الله، يکي از فرماندهان کليدي اين گروه نيز شامل است. آقاي امين مي‌گويد، اين افراد يک ماه پيش به علت همکاري با دولت از سوي افراد داعش بازداشت شده بودند.
به گفتة ولسوال قوش‌تيپه، داعش اجساد اين 3 تن را در منطقة المليک اين ولسوالي در يک ويرانه انداخته است.
محمدرضا غفوري، سخنگوي والي جوزجان با تأييد اين خبر مي‌گويد که اين افراد از سوي انصار، يک فرمانده کليدي داعش، در قوش‌تيپه کشته شده‌اند.
داعش هنوز در بارة اين رويداد چيزي نگفته است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید