نفروتيک سندروم چيست ؟

تعريف: نفروتيک سندروم عبارت از مجموعه‌يي از علايمي است که نشان دهنده افت در کليه بوده واين علايم عبارتند از:
– وجود پروتينن در ادرار
– کلسترول وچربي خون بالا
– اذيما (تورم) بدن ( معمولاً درپاها بخصوص در مچ و گاهي دردست ها وصورت بخصوص بالاي اجفان
– کاهش در مقدار البومين خون
– بعضاً فشار خون بالا
– نفروتيک سندروم درحقيقت وجود اختلال و مشکل درسيستم فيلتريشن يا تصفيه کليه است مربوط واحد وظيفوي کليه گلومرول مي‌شود.
اعراض و علايم :
علاوه بر علايمي که در بالا به آن اشاره شد مبتلايان به نفروتيک سندروم ممکن است موارد زير را نيز تجربه نمايند .
– افزايش سرعت وزن گيري
– خستگي
– ادرار کف آلود
– بي اشتهايي
اسباب :
– اسباب ابتدايي به دلايل نامعلوم ساختار گلوميرول آسيب مي‌بيند مانند گلومرولواسکلروزيس و نفروپاتي ممبرانوس
– اسباب ثانوي مانند امراض لوپوس وديابت (شکر) که بيشتر از 50 درصد موارد نفروتيک سندرم در بزرگ‌سالان ناشي از علل ثانوي بخصوص ديابت است .
اختلاطات:
– ايجاد لخته‌هاي خون از سبب دفع پروتين ها و در نتيجه انسداد دراوعيه(شعريه)
– کاهش معافيت بدن وافزايش خطر انتانات به علت دفع ايمونوگلوبولين ها
– کاهش وظيفه غده تيروئيد (تيرويدزم )
– کم خوني يا انيمي
– امراض شراين کرونر قلب
– افزايش فشار خون
– عدم کفايه حاد کليه يا کاهش ناگهاني وموقت عملکرد کليوي
تشخيص:
در افراد مشکوک به نفروتيک سندروم بسته به وضعيت مريضان معاينات ذيل انجام مي‌شود .
– معاينات ادرار – معاينات روتين و جمع‌آوري ادرار 24 ساعته
– معاينه خون
– بيوپسي کليه (در موارد خاص)
تداوي:
تداوي از يک طرف شامل کاهش فشارخون کاهش اذيما کاستن ازسطح کلسترول خون و پائين آوردن خطر انتانات است و از طرف ديگرتوجه به عوامل به وجود آورنده است .
تداوي دوائي:
– دواهاي کنترول کننده فشارخون ( مهار کننده هاي ACE نهي کننده هاي انژيوتانسين ARBS
– دواکاهش دهنده کلسترول خون
– ادويه جات رقيق کننده خون (در موارد ايجاد لخته خون) مانند وارفارين
– ادويه هاي مدرر
– تطبيق واکسين انفلوانزاوپنوموني
– تداوي سببي که مي‌تواند شامل ادويه ايمونوسوپرسيف باشد
البومين:
پروتيني است که موجب حفظ مايعات اضافي در داخل رگ‌ها تازمان دفع از کليه مي‌شود ودر اين بيماري البومين به طور غير طببيعي از طريق ادراردفع شده وباعث تورم اذيما بدن مي‌شود.
تغذيه ورژيم غذايي در مبتلايان به نفروتيک سندروم:
اين مريضان روزانه مقدار زيادي پروتين از راه ادرار از دست مي‌دهند کليه ها از دفع سوديم به ميزان طبيعي نيز ناتوان هستند و در نتيجه مريض دچار اذيما مي‌شود گرچه نقش عامل تغذيه ورژيم غذايي چه در پيشگيري وچه در ايجاد نفروتيک سندرم کاملاً مشخص نشده است با اين حال به مبتلايان به اين مريضي موارد ذيل توصيه مي‌شود .
– کاهش دريافت سوديم ( از طريق نمک طعام ) جهت کاهش ورم بدن حدود دوگرام در روز – محدويت بيش از 2gr توصيه نمي‌شود .
– کم کردن شحميات مشبوع در رژيم غذايي براي کنترول کلسترول بالا
– پروتين حدود 60 گرام يعني حدود 70 فيصد در صد پروتين دريافتي بايد از نوع با کيفيت مثل گوشت ماهي – مرغ سفيدي تخم مرغ وپروتين سويا ومحصولات کم چرب باشد
– دريافت کالوري يا انرژي کافي جهت وقايه از ضياع وزن بيشتر
– علايم خطر در صورت بروز حالات ذيل به داکتر معالج ويا سرويس عاجل شفاخانه مراجعه شود:
– تب
– سر درد شديد
– سرفه
– کاهش حجم ادرار
– سوزش ادرار
– قرحات جلدي

رنحورمل دوکتور نورالحق «يوسفزي»
اسيوثيت پروفيسور داخله اطفال

اشتراک گذاری:

نظر بدهید