مننژيت در اطفال

رنحورمل دوکتور نورالحق “یوسفزی”
مننژيت چيست ؟
منژيت مرضي است که درآن پرده‌هاي که روي مغزو نخاع را مي‌پوشاند دچار التهاب مي‌شود به اين پرده‌ها راسحايا مي‌گويند. ورم پنديده‌گي همراه با مننژيت اغلب باعث بروز علايم معمول مرض مننژيت شامل سر درد و تب شخي گردن مي‌شود.
مننژيت معمولاً به دو صورت ديده مي‌شود که بستگي به نوع مايکروارگانيزم دارد که باعث انتان شده است . باکتري ها عامل مننژيت باکتريايي هستند وويروس ها مننژيت ويروسي را ايجاد مي‌کنند. بسيارمهم است که کارکن صحي متوجه شود مريض دچار مننژيت باکتريايي شده است يا ويروسي، زيرا مننژيت باکتريايي از نظر تداوي بسيار مهم و ضرور است اگر مننژيت باکتريايي به سرعت تداوي نشود مي‌تواند باعث اختلاطات دماغي مانند ناشنوايي يا مشکل در حافظه شود. و حتا مي‌تواند باعث مرگ شود. مننژيت ويروسي معمولاً اهميتش کمتر است و معمولاً باعث مشکلات دماغي طولاني يا مرگ نمي‌شود.
علايم مننژيث چيست؟
مننژيت باکتريايي و ويروسي نشانه هاي بسيار مشترکي دارند که در اطفال مي‌تواند شامل موارد زير باشد.
– تب شديد و ناگهاني
– سردردي
– شخي گردن
– اسهال و استفراغ
– حالت گيچي يا به سختي بيدار شدن
– اذيت شدن چشم در روشني
– اختلاج
نوزادان تازه متولد شده مي‌توانند علايم ديگري داشته باشند که شامل موارد ذيل است.
– عدم تمايل به مکيدن شير
– اسهال
– برآمده‌گي نرم در جمجمه ( تورم درشير دهن)
– خواب آلوده گي زياد يا حالت ناخوشي بيش از حد
گاهي اوقات مننژيت باکتريايي و ويروسي نشانه هاي مختلفي دارند.
اطفالي که مننژيت باکتريايي دارند ممکن است اختلاج داشته اندقاعات سرخ و بنفش جلدي داشته و اطفالي که مننژيت ويروسي دارند ممکن است آبريزش بيني، درد عضلات، سرفه يا اندقاعات سرخ جلدي داشته باشند.
در صورتي که فکر مي‌کنيد فرزندتان سردردي شديد – تب شديد – استفراغات واختلاج دارد ممکن است علايم مننژيت را داشته باشد به سرعت اورا به شفاخانه يا نزد داکتر ببريد .
آيا روش هاي تشخيصي براي مننژيث وجود دارد؟
بلي داکتر مي‌تواند معاينات هاي مختلفي انجام دهد تا متوجه شود که طفل شما به مننژيت مبتلا شده است يا خيرو اگر مبتلا شده از چه نوعي است اين آزمايشات شامل موارد ذيل هستند .
– کلچر خون براي بررسي تحري انتان انجام ميشود معاينات ديگرشامل( مثلاً CRP TLC ) شمارش کامل خون.
– معاينه مايع نخاع شوکي (LP) اگر شکر اين مايع پايين بوده افزايش حجرات سفيد خون را نشان دهد چانس مننژيت بالا مي‌رود.
– سي تي اسکن يا ساير تصوير برداري ها مثل MRI عکس قفس صدر، سر يا سينوس هاي وجه.
– مثبت شدن علامت کرينگ: کرينگ به اين صورت تشخيص داده مي‌شود که مريض به پشت خوابيده و مفصل ران و زانو را در زاويه نود درجه قرار مي‌دهيم در مريضي که علامت کرينگ مثبت دارد درد موجب محدود شدن کشش راحت زانو مي‌گردد.
تداوي مننژيت:
تداوي مننژيت بستگي به نوع آن دارد، در مننژيت باکتريايي که بسيار خطرناک است باکتريا مهاجم و مريضي را مي‌توان با تطبيق ادويه انتي بيوتيک در شرايط بستري ومراقبت در شفاخانه تداوي نمود
– تجويز انتي بيوتيک وريدي به مدت ده روز الي سه هفته
– حفظ فشار خون و قحف در حد طبيعي
اگر مننژيت ويروسي باشد معمولاً سيستم دفاعي طفل به قدري قوي است که بتواند بر عليه آن مبارزه کند و سبب بهبود مي‌شود. مننژيت ويروسي توسط انتي بيوتيک تداوي نمي‌شود زيرا انتي بيوتيک ها روي ويروس ها اثر ندارند. تداوي مننژيت ويروسي شامل موارد ذيل است .
– استراحت کافي
– نوشيدن مايعات فراوان
– استفاده از ادويه جات براي کاهش درد و تب
ممکن است چند روز طول بکشد تا معاينات نشان دهد که مننژيت باکتريايي است يا ويروسي . اما مننژيت باکتريايي نياز به تداوي سريع دارد به همين دليل داکترها معمولاً به سرعت استفاده از انتي بيوتيک را شروع مي‌کنند سپس منتظر نتايج آزمايش مي‌ماند تا تشخيص دهد آيا انتي بيوتيک را قطع کند يا ادامه دهد.
آيا مننژيت قابل وقايه است؟
اين مريضي به طور صد در صد قابل وقايه نيست، اما مي‌توان اقداماتي در رابطه انجام داد مهمترين اقدام آن است که طفل واکسين هموفيلوس (انفلولانزا تيپ B يا بيماري HIB که در تقسيم اوقات واکسيناسيون وجود دارد و خطر مننژيث اطفال را به طور چشمگيري کاهش داده است اين واکسين در 45 ، 75 ، 105 روزه‌گي تطبيق مي‌شود و دوز اخر آن نيز پيش از 18 الي 12 ماهه‌گي ترزيق ميگردد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید